Լոռու մարզի Վանաձոր համայնքում 2016թ. հոկտեմբերի 19-ին` ժամը 15.00-ին, Վանաձորի համայնքապետարանի շենքում կկայանա համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերի աճուրդ վաճառք:

Վաճառվում են հողամասեր. Բնակելի տան սպասարկման, անհատական   բնակարանաշինության,   հասարակական սպասարկման օբյեկտների, ավտոտնակների և ավտոտեխսպասարկման  կետի  կառուցման   համար__

 0.00396հա 1 լոտով,  0.19488հա  3  լոտով,  0.04156հա  6 լոտով ,  0.0054հա  2  լոտով  և 0.00715հա 1 լոտով 

  1.     1. Հայտարարել աճուրդ հետևյալ հողամասերը օտարելու մասին

ա)Բնակելի տան սպասարկման համար

1ա.1 Աղաբաբյան փողոց  թիվ  2/1-1  հողամաս                 0.00396հա

կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0466-0070

1քմ հողամասի  մեկնարկային գինը  սահմնաված է 4524 դրամ:

բ) Անհատական բնակարանաշինության համար

1բ.1 Համբարձումյան  փողոց  թիվ  2/4  հողամաս                   0.1հա

կադաստրային ծածկագիր – 06-001-1022-0081

1քմ հողամասի  մեկնարկային գինը  սահմնաված է 1914 դրամ:

1բ.2 Ռուսթավի  փողոց  թիվ  8-1-1  հողամաս                          0.03հա

կադաստրային ծածկագիր – 06-001-1021-0003

1քմ հողամասի  մեկնարկային գինը  սահմնաված է 1914 դրամ:

1բ.3  Ռուսթավի  փողոց  թիվ  4-6/1  հողամաս                   0.06488հա

կադաստրային ծածկագիր – 06-001-1020-0070

1քմ հողամասի  մեկնարկային գինը  սահմնաված է 1914 դրամ:

գ) Հասարակական սպասարկման օբյեկտների կառուցման համար

1գ.1 Զոր. Անդրանիկի   փողոց  թիվ  73-1  հողամաս           0.0028հա

կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0594-0131

1քմ հողամասի  մեկնարկային գինը  սահմնաված է 2940 դրամ:

1գ.2  Տաորն-2, ՔՇՀ-4  թիվ  35/9-1  հողամաս                     0.00646հա

կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0038-0022

1քմ հողամասի  մեկնարկային գինը  սահմնաված է 1914 դրամ:

1գ.3  Ռուսթավի  փողոց  թիվ  3-1/3  հողամաս                      0.0066հա

կադաստրային ծածկագիր – 06-001-1022-0078

1քմ հողամասի  մեկնարկային գինը  սահմնաված է 1914 դրամ:

1գ.4 Բաղրամյան պողոտա  թիվ  58/18  հողամաս               0.0072հա

կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0040-0143

1քմ հողամասի  մեկնարկային գինը  սահմնաված է 1914 դրամ:

1գ.5  Նժդեհի   փողոց  թիվ  30/1-1  հողամաս                       0.0085հա

կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0347-0175

1քմ հողամասի  մեկնարկային գինը  սահմնաված է 4524դրամ:

1գ.6  Աղայան   փողոց  թիվ  81/3-1  հողամաս                          0.01հա

կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0720-0017

1քմ հողամասի  մեկնարկային գինը  սահմնաված է 1914 դրամ:

դ) Ավտոտնակների կառուցման համար

1դ.1 Չուխաջյան  փողոց  թիվ  62-26  հողամաս                     0.0026հա

կադաստրային ծածկագիր – 06-001-1059-0081

1քմ հողամասի  մեկնարկային գինը  սահմնաված է 2940 դրամ:

1դ.2  Մոսկովյան   փողոց  թիվ  64-20  հողամաս                   0.0028հա

կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0424-0411

1քմ հողամասի  մեկնարկային գինը  սահմնաված է 4524 դրամ:

ե)Ավտոտեխսպասարկման կետի կառուցման համար

1ե.1 Տարոն-2, ՔՇՀ-3   թիվ  18/4-2  հողամաս                       0.00715հա

կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0010-0017

1քմ հողամասի  մեկնարկային գինը  սահմնաված է 1914 դրամ:

Հողամասերի  նկատմամբ սահմանափակումներ  (սերվիտուտ) չկան:

Աճուրդին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է Վանաձորի համայնքապետարանի աճուրդային-մրցույթային հանձնաժողով ներկայացնել անձը հաստատող փաստաթուղթ և Վանաձորի տեղական գանձապետական բաժանմունքի 900235401453  հաշվարկային հաշվին վճարել 20000(քսան հազար) դրամի մուծման անդորրագիր:

Աճուրդում հաղթող է ճանաչվում ամենաբարձր գին առաջարկած մասնակիցը:

Հայտերի ընդունումը  դադարում  է 2016թ. հոկտեմբերի    14-ին` ժամը 1800-ին:

Լրացուցիչ  տեղեկությունների    համար    դիմել   Վանաձորի համայնքապետարանի  աճուրդային-մրցութային հանձնաժողով:  Հասցե  Տիգրան Մեծի պողոտա  22  Հեռ. 2-58-94

Էլ. հասցե arxvanadzor@mail.ru

You May Also Like

Leave a Reply