Հողամասերի աճուրդ և կրկնաճուրդ վաճառք

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
Լոռու մարզի Վանաձորի քաղաքային համայնքում 2014թ. նոյեմբերի 04-ին` ժամը 1500-ին, Վանաձորի քաղաքապետարանի շենքում կկայանա համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերի աճուրդ և կրկնաճուրդ վաճառք: Վաճառվում են հողամասեր.
Անհատական բնակարանաշինության, հասարակական սպասարկման օբյեկտների և ավտոտնակների կառուցման համար__
(Հողամասի նպատակային նշանակությունը)
0.17354հա, 0.002հա, 0.01953հա և 1600.0քմ 4, 1, 7 և 4 լոտերով
(մակերեսը) (լոտերի քանակը)

1.Սահմանելով աճուրդի մեկնարկային գինը հողի կադաստրային արժեքի չափով
ա) Անհատական բնակարանաշինության համար

1ա.1 Բաղրամյան 1 փողոց թիվ 39/2-1 հողամաս 0,3045հա
կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0159-0048
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:
1ա2 Ուսանողական փողոց թիվ 1/5 հողամաս 0,04464հա
կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0727-0057
/հատուկ պայման/
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

1ա3 Ուսանողական փողոց թիվ 1/7 հողամաս 0,0451հա
կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0727-0056
/հատուկ պայման/
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

1ա4 Տարոն-4, Զեյթունի փողոց թիվ 3/3 հողամաս 0,05335հա
կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0109-0094
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:
բ) Հասարակական սպասարկման օբյեկտների կառուցման համար
1բ.1 Վ.Համբարձումյան փողոց թիվ 2-3 հողամաս 0,002հա
կադաստրային ծածկագիր – 06-001-1022-0074
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:
գ) Ավտոտնակների կառուցման համար

1գ.1 Բաթումի փողոց թիվ 15-13/3 հողամաս 0,0043հա
կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0347-0160
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 2940 դրամ:

1գ.2 Տարոն-2, ՔՇՀ-4 թիվ 14-19/1 հողամաս 0,00198հա
կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0039-0047
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

1գ.3 Տարոն-2, ՔՇՀ-3 թիվ 75-2 հողամաս 0,0026հա
կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0011-0014
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

1գ.4 Տարոն-2, ՔՇՀ-4 թիվ 20-5 հողամաս 0,00315հա
կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0039-0046
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

1գ.5 Տարոն-2, ՔՇՀ-4 թիվ 55/15-1 հողամաս 0,0026հա
կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0009-0059
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

1գ.6 Տարոն-4, Կանակա թիվ 27/10-1 հողամաս 0,0028հա
կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0105-0077
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

1գ.7 Տարոն-4, Մեք. թիվ 45-4/1 հողամաս 0,0021հա
կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0108-0125
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

2. Կրկնաճուրդով վաճառել հետևյալ հողամասերը` սահմանելով կրկնաճուրդի մեկնարկային գինը հողի կադաստրային արժեքի չափով
ա) Անհատական բնակարանաշինության համար
2ա.1 Տարոն-4, Էներգետիկների 2 փողոց թիվ 4/2 400,0քմ
(կառ. 40%, սպաս. գոտի 60%)
հողամասի ծածկագիր – 06-001-106-011
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

2ա.2 Տարոն-4, Էներգետիկների 1 փողոց թիվ 4/3 400,0քմ
(կառ. 40%, սպաս. գոտի 60%)
հողամասի ծածկագիր – 06-001-106-009
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

2ա.3 Տարոն-4, Էներգետիկների 2 փողոց թիվ 4/4 400,0քմ
(կառ. 40%, սպաս. գոտի 60%)
հողամասի ծածկագիր – 06-001-106-012
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914դրամ:

2ա.4 Տարոն-4, Էներգետիկների 2 փողոց թիվ 4/6 400,0քմ
(կառ. 40%, սպաս. գոտի 60%)
հողամասի ծածկագիր – 06-001-106-013
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914դրամ: Հողամասերի նկատմամբ սահմանափակումներ (սերվիտուտ) չկան:
Աճուրդին և կրկնաճուրդին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է Վանաձորի քաղաքապետարանի աճուրդային հանձնաժողով ներկայացնել անձը հաստատող փաստաթուղթ և Վանաձորի տեղական գանձապետական բաժանմունքի 900235401453 հաշվարկային հաշվին վճարել 20000 (քսան հազար) դրամի մուծման անդորրագիր:
Աճուրդում հաղթող է ճանաչվում ամենաբարձր գին առաջարկած մասնակիցը:
Հայտերի ընդունումը դադարում է 2014թ. հոկտեմբերի
29-ին` ժամը 1800-ին:

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմել Վանաձորի քաղաքապետարանի աճուրդային-մրցութային հանձնաժողով: Հասցե Տիգրան Մեծի պողոտա 22 Հեռ. 4-62-16

Էլ. հասցե arxvanadzor@mail.ru

You May Also Like

Leave a Reply