Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

2017 թ. փետրվարի 27-ին` ժամը 11.00-ին , համայնքապետարանի  նիստերի դահլիճում, տեղի կունենա Վանաձոր համայնքի ավագանու արտահերթ  նիստ.

 Օ Ր Ա Կ Ա Ր Գ ՈՒ Մ

 

1.  Վանաձոր համայնքի ավագանու 2017թ. փետրվարի 27-ի արտահերթ նիստի  օրակարգը հաստատելու մասին

զեկ.` Մ.Ասլանյան

2.  Վանաձոր համայնքի ավագանու կանոնակարգն ընդունելու և Վանաձոր համայնքի ավագանու 2012թ. նոյեմբերի 07-ի թիվ 54-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

զեկ.` Ա.Օհանյան

3.  ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձոր համայնքի «Վանաձորի  համայնքապետարանի աշխատակազմ» համայնքային կառավարչական հիմնարկի կանոնադրությունը հաստատելու և Վանաձոր համայնքի ավագանու 2012թ. նոյեմբերի 07-ի թիվ 55-Ա որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

զեկ.` Ա.Հովհաննիսյան

4.  Վանաձոր համայնքի ղեկավարի վարձատրության չափը, համայնքապետարանի  աշխատակազմի կառուցվածքը, աշխատողների թվաքանակը, հաստիքացուցակը և պաշտոնային դրույքաչափերը հաստատելու և Վանաձոր համայնքի ավագանու 2014թ. փետրվարի 04-ի թիվ 2-Ա որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

զեկ.` Ա.Ավագյան

5.  Վանաձոր համայնքի 2017 թվականի տեղական տուրքերի և վճարների տեսակները և դրույքաչափերը սահմանելու մասին

զեկ.` Վ.Դավիթավյան

6.  Վանաձոր համայնքի 2017-2021թթ. հնգամյա զարգացման ծրագիրը հաստատելու մասին

զեկ.` Լ.Դավթյան

7.  Վանաձոր համայնքի 2017 թվականի բյուջեն հաստատելու մասին

զեկ.` Ա.Ավագյան

8.  Տարոն-3 թաղամասի ՔՇՀ-11 թիվ 25 շենքի համայնքային սեփականություն հանդիսացող բնակարանների օտարման մասին

զեկ.` Է.Ավագյան

9.  «Հայաստանի խուլերի միավորում» հասարակական կազմակերպությանը գույքահարկի   գծով արտոնություն կիրառելու մասին

զեկ.` Կ.Սարոյան

10.  «ՎԵՈԼԻԱ ՋՈՒՐ» ՓԲԸ-ին շինություններ և հողամաս տրամադրելու մասին

 զեկ.` Ս.Աբովյան

11.  Վանաձոր համայնքի վարչական տարածքում գտնվող համայնքի սեփականություն հանդիսացող հողամասերի աճուրդային վաճառքի նվազագույն մեկնարկային գներին համաձայնություն տալու մասին

 զեկ.` Ս.Աբովյան

12.  Վանաձոր համայնքի ավագանու հերթական նիստի օրը որոշելու մասին:

զեկ.` Մ.Ասլանյան

 

Վանաձորի համայնքապետարան

You May Also Like

Leave a Reply