2014թ. հոկտեմբերի 16-ին` ժամը 11.00-ին կկայանա համայնքի ավագանու հերթական նիստ

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

2014թ. հոկտեմբերի 16-ին` ժամը 11.00-ին քաղաքապետարանի նիստերի դահլիճում
կկայանա համայնքի ավագանու հերթական նիստը

Օ Ր Ա Կ Ա Ր Գ ՈՒ Մ

1. Վանաձորի համայնքի ավագանու 2013թ. հոկտեմբերի 09-ի «Վանաձորի համայնքի ղեկավարին կից խորհրդակցական մարմնի՝ համայնքի զարգացման քառամյա ծրագրի և տարեկան բյուջեի կառավարման խորհրդի կազմը հաստատելու մասին» թիվ 76-Ա որոշման մեջ փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին

զեկ.` Գ.Սիմոնյան

2. Վանաձորի քաղաքապետարանի շենքի ջեռուցումը կազմակերպելու համար Ժամանակավորապես հաստիքներ նախատեսելուն համաձայնություն տալու և աշխատակիցների աշխատավարձի չափեր սահմանելու մասին

զեկ.` Գ.Սիմոնյան

3. Մամիկոն Ասլանյանին տարածք հանձնելու մասին

զեկ.` Ա.Իսպիրյան

4. Անժելա Կիրակոսյանին տարածք հանձնելու մասին

զեկ.` Ա.Իսպիրյան

5. «Արարատ Հովհաննիսյանին, Գառնիկ Ներսեսյանին և Արշակ Ռամազյանին տարածք օտարելու մասին

զեկ.` Ա.Իսպիրյան

6. «Հարինգ» ՍՊԸ-ին տարածք հանձնելու մասին

զեկ.` Ա.Իսպիրյան

7. Վանաձորի համայնքի ավագանու 2013 թվականի հոկտեմբերի 9-ի «Վահագն Մատինյանին տարածք օտարելու մասին» թիվ 94-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին

զեկ.` Ա.Իսպիրյան

You May Also Like

Leave a Reply