- Վանաձորի Համայնքապետարանի Պաշտոնական Կայք - http://vanadzor.am -

2013-2016թթ. Քառամյա զարգացման ծրագիր