- Վանաձոր - http://vanadzor.am -

Քաղաքացիների հերթական ընդունելություն

Posted By Vanadzor On August 2, 2017 @ 14:58 In Լուրեր | No Comments

Օգոստոսի 2-ին Վանաձորի քաղաքապետի մոտ քաղաքացիների հերթական ընդունելությունն էր, որին մասնակցում էին նաև քաղաքապետարանի համապատասխան բաժինների պետերը:  Գրանցված 34 քաղաքացիներից ընդունելությանը ներկա էր 21-ը: Քաղաքապետից  այս անգամ հիմնականում աջակցություն էին ակնկալում բնակարանային  խնդիրների լուծման համար: Քաղաքացիների մի մասն էլ օգնություն էր ակնկալում աշխատանքի և սոցիալական այլ հարցերի լուծման համար: Բոլոր հարցերին տրվեցին սպառիչ պատասխաններ:


Article printed from Վանաձոր: http://vanadzor.am

URL to article: http://vanadzor.am/%d6%84%d5%a1%d5%b2%d5%a1%d6%84%d5%a1%d6%81%d5%ab%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%ab-%d5%b0%d5%a5%d6%80%d5%a9%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%a8%d5%b6%d5%a4%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%a5%d5%ac%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8/

URLs in this post:

[1] Facebook27: https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fvanadzor.am%2F%25d6%2584%25d5%25a1%25d5%25b2%25d5%25a1%25d6%2584%25d5%25a1%25d6%2581%25d5%25ab%25d5%25b6%25d5%25a5%25d6%2580%25d5%25ab-%25d5%25b0%25d5%25a5%25d6%2580%25d5%25a9%25d5%25a1%25d5%25af%25d5%25a1%25d5%25b6-%25d5%25a8%25d5%25b6%25d5%25a4%25d5%25b8%25d6%2582%25d5%25b6%25d5%25a5%25d5%25ac%25d5%25b8%25d6%2582%25d5%25a9%25d5%25b5%25d5%25b8%2F&t=%D5%94%D5%A1%D5%B2%D5%A1%D6%84%D5%A1%D6%81%D5%AB%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB+%D5%B0%D5%A5%D6%80%D5%A9%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6+%D5%A8%D5%B6%D5%A4%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%A5%D5%AC%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6

[2] Twitter: https://twitter.com/intent/tweet?text=%D5%94%D5%A1%D5%B2%D5%A1%D6%84%D5%A1%D6%81%D5%AB%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB+%D5%B0%D5%A5%D6%80%D5%A9%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6+%D5%A8%D5%B6%D5%A4%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%A5%D5%AC%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6&url=http%3A%2F%2Fvanadzor.am%2F%25d6%2584%25d5%25a1%25d5%25b2%25d5%25a1%25d6%2584%25d5%25a1%25d6%2581%25d5%25ab%25d5%25b6%25d5%25a5%25d6%2580%25d5%25ab-%25d5%25b0%25d5%25a5%25d6%2580%25d5%25a9%25d5%25a1%25d5%25af%25d5%25a1%25d5%25b6-%25d5%25a8%25d5%25b6%25d5%25a4%25d5%25b8%25d6%2582%25d5%25b6%25d5%25a5%25d5%25ac%25d5%25b8%25d6%2582%25d5%25a9%25d5%25b5%25d5%25b8%2F

[3] Google+0: https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fvanadzor.am%2F%25d6%2584%25d5%25a1%25d5%25b2%25d5%25a1%25d6%2584%25d5%25a1%25d6%2581%25d5%25ab%25d5%25b6%25d5%25a5%25d6%2580%25d5%25ab-%25d5%25b0%25d5%25a5%25d6%2580%25d5%25a9%25d5%25a1%25d5%25af%25d5%25a1%25d5%25b6-%25d5%25a8%25d5%25b6%25d5%25a4%25d5%25b8%25d6%2582%25d5%25b6%25d5%25a5%25d5%25ac%25d5%25b8%25d6%2582%25d5%25a9%25d5%25b5%25d5%25b8%2F

[4] Pinterest0: #

Copyright © 2017 Վանաձոր. All rights reserved.