- Վանաձոր - http://vanadzor.am -

Փոսային նորոգման աշխատանքների մեկնարկը տրված է

Posted By Vanadzor On May 17, 2016 @ 09:08 In Լուրեր | No Comments

Վանաձորում մեկնարկել են փոսային նորոգման աշխատանքները: Մրցույթը շահել է <Լոռի-ՃՇՇ> ՓԲ ընկերությունը: Համայնքի ղեկավար Սամվել Դարբինյանը կոմունալ տնտեսության և բարեկարգման բաժնի պետ Լյովա Մելիքյանին հանձնարարել է հետևողական լինել տարվող աշխատանքների որակին, ինչպես նաև աշխատանքներն իրականացնել հնարավորինս արագ:
Միևնույն ժամանակ հանձնարարվել է այն ճանապարհներին, որտեղ փոսային նորոգման աշխատաքներ են տարվելու, ապահովել համապատասխան նշաններով:


Article printed from Վանաձոր: http://vanadzor.am

URL to article: http://vanadzor.am/%d6%83%d5%b8%d5%bd%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6-%d5%b6%d5%b8%d6%80%d5%b8%d5%a3%d5%b4%d5%a1%d5%b6-%d5%a1%d5%b7%d5%ad%d5%a1%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d6%84%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%ab-%d5%b4%d5%a5%d5%af%d5%b6%d5%a1/

URLs in this post:

[1] Facebook0: https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fvanadzor.am%2F%25d6%2583%25d5%25b8%25d5%25bd%25d5%25a1%25d5%25b5%25d5%25ab%25d5%25b6-%25d5%25b6%25d5%25b8%25d6%2580%25d5%25b8%25d5%25a3%25d5%25b4%25d5%25a1%25d5%25b6-%25d5%25a1%25d5%25b7%25d5%25ad%25d5%25a1%25d5%25bf%25d5%25a1%25d5%25b6%25d6%2584%25d5%25b6%25d5%25a5%25d6%2580%25d5%25ab-%25d5%25b4%25d5%25a5%25d5%25af%25d5%25b6%25d5%25a1%2F&t=%D5%93%D5%B8%D5%BD%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6++%D5%B6%D5%B8%D6%80%D5%B8%D5%A3%D5%B4%D5%A1%D5%B6+%D5%A1%D5%B7%D5%AD%D5%A1%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D6%84%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB+%D5%B4%D5%A5%D5%AF%D5%B6%D5%A1%D6%80%D5%AF%D5%A8+%D5%BF%D6%80%D5%BE%D5%A1%D5%AE+%D5%A7

[2] Twitter: https://twitter.com/intent/tweet?text=%D5%93%D5%B8%D5%BD%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6++%D5%B6%D5%B8%D6%80%D5%B8%D5%A3%D5%B4%D5%A1%D5%B6+%D5%A1%D5%B7%D5%AD%D5%A1%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D6%84%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB+%D5%B4%D5%A5%D5%AF%D5%B6%D5%A1%D6%80%D5%AF%D5%A8+%D5%BF%D6%80%D5%BE%D5%A1%D5%AE+%D5%A7&url=http%3A%2F%2Fvanadzor.am%2F%25d6%2583%25d5%25b8%25d5%25bd%25d5%25a1%25d5%25b5%25d5%25ab%25d5%25b6-%25d5%25b6%25d5%25b8%25d6%2580%25d5%25b8%25d5%25a3%25d5%25b4%25d5%25a1%25d5%25b6-%25d5%25a1%25d5%25b7%25d5%25ad%25d5%25a1%25d5%25bf%25d5%25a1%25d5%25b6%25d6%2584%25d5%25b6%25d5%25a5%25d6%2580%25d5%25ab-%25d5%25b4%25d5%25a5%25d5%25af%25d5%25b6%25d5%25a1%2F

[3] Google+0: https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fvanadzor.am%2F%25d6%2583%25d5%25b8%25d5%25bd%25d5%25a1%25d5%25b5%25d5%25ab%25d5%25b6-%25d5%25b6%25d5%25b8%25d6%2580%25d5%25b8%25d5%25a3%25d5%25b4%25d5%25a1%25d5%25b6-%25d5%25a1%25d5%25b7%25d5%25ad%25d5%25a1%25d5%25bf%25d5%25a1%25d5%25b6%25d6%2584%25d5%25b6%25d5%25a5%25d6%2580%25d5%25ab-%25d5%25b4%25d5%25a5%25d5%25af%25d5%25b6%25d5%25a1%2F

[4] Pinterest0: #

Copyright © 2017 Վանաձոր. All rights reserved.