Տնտեսական զարգացում

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ


ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ ԴԱՎԻԹ

հեռ․ (060)-65-03-69

Գործառույթներ

 

  • Մշակել տեղական տնտեսական զարգացման պլան (ՏՏԶՊ) ավագանու, աշխատակազմի, մասնավոր հատվածի և քաղաքացիական հասարակության դերակատարի հետ համատեղ։
  • Իրականացնել տեղական տնտեսական վերլուծություններ։
  • Ձեռնարկել վերլուծություն տնտեսական և ձեռնարկատիրության զարգացման ուղղությունների բացահայտման նպատակով և մշակել ռզամավարություն։
  • Բացահայտել տնտեսական զարգացման ծրագրերի և նախագծերի ֆինանսավորման տարբեր հնարավորություններ։
  • Նախաձեռնել ր իրականացնել գործողություններ, որոնք ուղղված են գործարար միջավայրի զարգացմանը համայնքում։

և այլն