- Վանաձոր - http://vanadzor.am -

ՎԱՆԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԳԻՇԵՐԱՅԻՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ԼՌՈՒԹՅՈՒՆԸ ԽԱԽՏԵԼԸ ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԱՐԳԵԼԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Posted By Vanadzor On July 31, 2017 @ 16:20 In Լուրեր,Հայտարարություններ | No Comments


Article printed from Վանաձոր: http://vanadzor.am

URL to article: http://vanadzor.am/%d5%be%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%b1%d5%b8%d6%80-%d5%b0%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d5%b5%d5%b6%d6%84%d5%ab-%d5%be%d5%a1%d6%80%d5%b9%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%bf%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%ae%d6%84%d5%b8%d6%82%d5%b4/

URLs in this post:

[1] Facebook51: https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fvanadzor.am%2F%25d5%25be%25d5%25a1%25d5%25b6%25d5%25a1%25d5%25b1%25d5%25b8%25d6%2580-%25d5%25b0%25d5%25a1%25d5%25b4%25d5%25a1%25d5%25b5%25d5%25b6%25d6%2584%25d5%25ab-%25d5%25be%25d5%25a1%25d6%2580%25d5%25b9%25d5%25a1%25d5%25af%25d5%25a1%25d5%25b6-%25d5%25bf%25d5%25a1%25d6%2580%25d5%25a1%25d5%25ae%25d6%2584%25d5%25b8%25d6%2582%25d5%25b4%2F&t=%D5%8E%D4%B1%D5%86%D4%B1%D5%81%D5%88%D5%90+%D5%80%D4%B1%D5%84%D4%B1%D5%85%D5%86%D5%94%D4%BB+%D5%8E%D4%B1%D5%90%D5%89%D4%B1%D4%BF%D4%B1%D5%86+%D5%8F%D4%B1%D5%90%D4%B1%D4%BE%D5%94%D5%88%D5%92%D5%84+%D4%B3%D4%BB%D5%87%D4%B5%D5%90%D4%B1%D5%85%D4%BB%D5%86+%D4%BA%D4%B1%D5%84%D4%B1%D5%86%D4%B1%D4%BF+%D4%BC%D5%8C%D5%88%D5%92%D4%B9%D5%85%D5%88%D5%92%D5%86%D4%B8+%D4%BD%D4%B1%D4%BD%D5%8F%D4%B5%D4%BC%D4%B8+%D5%95%D5%90%D4%B5%D5%86%D5%94%D5%88%D5%8E+%D5%8D%D4%B1%D5%80%D5%84%D4%B1%D5%86%D5%8E%D4%B1%D4%BE+%D4%BF%D4%B1%D5%90%D4%B3%D5%88%D5%8E+%D4%B1%D5%90%D4%B3%D4%B5%D4%BC%D4%B5%D4%BC%D5%88%D5%92+%D5%84%D4%B1%D5%8D%D4%BB%D5%86

[2] Twitter: https://twitter.com/intent/tweet?text=%D5%8E%D4%B1%D5%86%D4%B1%D5%81%D5%88%D5%90+%D5%80%D4%B1%D5%84%D4%B1%D5%85%D5%86%D5%94%D4%BB+%D5%8E%D4%B1%D5%90%D5%89%D4%B1%D4%BF%D4%B1%D5%86+%D5%8F%D4%B1%D5%90%D4%B1%D4%BE%D5%94%D5%88%D5%92%D5%84+%D4%B3%D4%BB%D5%87%D4%B5%D5%90%D4%B1%D5%85%D4%BB%D5%86+%D4%BA%D4%B1%D5%84%D4%B1%D5%86%D4%B1%D4%BF+%D4%BC%D5%8C%D5%88%D5%92%D4%B9%D5%85%D5%88%D5%92%D5%86%D4%B8+%D4%BD%D4%B1%D4%BD%D5%8F%D4%B5%D4%BC%D4%B8+%D5%95%D5%90%D4%B5%D5%86%D5%94%D5%88%D5%8E+%D5%8D%D4%B1%D5%80%D5%84%D4%B1%D5%86%D5%8E%D4%B1%D4%BE+%D4%BF%D4%B1%D5%90%D4%B3%D5%88%D5%8E+%D4%B1%D5%90%D4%B3%D4%B5%D4%BC%D4%B5%D4%BC%D5%88%D5%92+%D5%84%D4%B1%D5%8D%D4%BB%D5%86&url=http%3A%2F%2Fvanadzor.am%2F%25d5%25be%25d5%25a1%25d5%25b6%25d5%25a1%25d5%25b1%25d5%25b8%25d6%2580-%25d5%25b0%25d5%25a1%25d5%25b4%25d5%25a1%25d5%25b5%25d5%25b6%25d6%2584%25d5%25ab-%25d5%25be%25d5%25a1%25d6%2580%25d5%25b9%25d5%25a1%25d5%25af%25d5%25a1%25d5%25b6-%25d5%25bf%25d5%25a1%25d6%2580%25d5%25a1%25d5%25ae%25d6%2584%25d5%25b8%25d6%2582%25d5%25b4%2F

[3] Google+0: https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fvanadzor.am%2F%25d5%25be%25d5%25a1%25d5%25b6%25d5%25a1%25d5%25b1%25d5%25b8%25d6%2580-%25d5%25b0%25d5%25a1%25d5%25b4%25d5%25a1%25d5%25b5%25d5%25b6%25d6%2584%25d5%25ab-%25d5%25be%25d5%25a1%25d6%2580%25d5%25b9%25d5%25a1%25d5%25af%25d5%25a1%25d5%25b6-%25d5%25bf%25d5%25a1%25d6%2580%25d5%25a1%25d5%25ae%25d6%2584%25d5%25b8%25d6%2582%25d5%25b4%2F

[4] Pinterest0: #

Copyright © 2017 Վանաձոր. All rights reserved.