- Վանաձոր - http://vanadzor.am -

Վանաձորում, չնայած եղանակային վատ պայմաններին, շարունակվում են ՛՛Մաքուր Հայաստան՛՛ ծրագրի շաբաթօրյակի աշխատանքները

Posted By Vanadzor On May 27, 2017 @ 16:57 In Լուրեր | No Comments


Article printed from Վանաձոր: http://vanadzor.am

URL to article: http://vanadzor.am/%d5%be%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%b1%d5%b8%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%b9%d5%b6%d5%a1%d5%b5%d5%a1%d5%ae-%d5%a5%d5%b2%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6-%d5%be%d5%a1%d5%bf-%d5%ba%d5%a1%d5%b5/

URLs in this post:

[1] Facebook107: https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fvanadzor.am%2F%25d5%25be%25d5%25a1%25d5%25b6%25d5%25a1%25d5%25b1%25d5%25b8%25d6%2580%25d5%25b8%25d6%2582%25d5%25b4-%25d5%25b9%25d5%25b6%25d5%25a1%25d5%25b5%25d5%25a1%25d5%25ae-%25d5%25a5%25d5%25b2%25d5%25a1%25d5%25b6%25d5%25a1%25d5%25af%25d5%25a1%25d5%25b5%25d5%25ab%25d5%25b6-%25d5%25be%25d5%25a1%25d5%25bf-%25d5%25ba%25d5%25a1%25d5%25b5%2F&t=%D5%8E%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%B1%D5%B8%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B4%2C+%D5%B9%D5%B6%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%AE+%D5%A5%D5%B2%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6+%D5%BE%D5%A1%D5%BF+%D5%BA%D5%A1%D5%B5%D5%B4%D5%A1%D5%B6%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB%D5%B6%2C+%D5%B7%D5%A1%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%BE%D5%B8%D6%82%D5%B4+%D5%A5%D5%B6+%D5%9B%D5%9B%D5%84%D5%A1%D6%84%D5%B8%D6%82%D6%80+%D5%80%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D5%9B%D5%9B+%D5%AE%D6%80%D5%A1%D5%A3%D6%80%D5%AB+%D5%B7%D5%A1%D5%A2%D5%A1%D5%A9%D6%85%D6%80%D5%B5%D5%A1%D5%AF%D5%AB+%D5%A1%D5%B7%D5%AD%D5%A1%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D6%84%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%A8

[2] Twitter: https://twitter.com/intent/tweet?text=%D5%8E%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%B1%D5%B8%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B4%2C+%D5%B9%D5%B6%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%AE+%D5%A5%D5%B2%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6+%D5%BE%D5%A1%D5%BF+%D5%BA%D5%A1%D5%B5%D5%B4%D5%A1%D5%B6%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB%D5%B6%2C+%D5%B7%D5%A1%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%BE%D5%B8%D6%82%D5%B4+%D5%A5%D5%B6+%D5%9B%D5%9B%D5%84%D5%A1%D6%84%D5%B8%D6%82%D6%80+%D5%80%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D5%9B%D5%9B+%D5%AE%D6%80%D5%A1%D5%A3%D6%80%D5%AB+%D5%B7%D5%A1%D5%A2%D5%A1%D5%A9%D6%85%D6%80%D5%B5%D5%A1%D5%AF%D5%AB+%D5%A1%D5%B7%D5%AD%D5%A1%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D6%84%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%A8&url=http%3A%2F%2Fvanadzor.am%2F%25d5%25be%25d5%25a1%25d5%25b6%25d5%25a1%25d5%25b1%25d5%25b8%25d6%2580%25d5%25b8%25d6%2582%25d5%25b4-%25d5%25b9%25d5%25b6%25d5%25a1%25d5%25b5%25d5%25a1%25d5%25ae-%25d5%25a5%25d5%25b2%25d5%25a1%25d5%25b6%25d5%25a1%25d5%25af%25d5%25a1%25d5%25b5%25d5%25ab%25d5%25b6-%25d5%25be%25d5%25a1%25d5%25bf-%25d5%25ba%25d5%25a1%25d5%25b5%2F

[3] Google+0: https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fvanadzor.am%2F%25d5%25be%25d5%25a1%25d5%25b6%25d5%25a1%25d5%25b1%25d5%25b8%25d6%2580%25d5%25b8%25d6%2582%25d5%25b4-%25d5%25b9%25d5%25b6%25d5%25a1%25d5%25b5%25d5%25a1%25d5%25ae-%25d5%25a5%25d5%25b2%25d5%25a1%25d5%25b6%25d5%25a1%25d5%25af%25d5%25a1%25d5%25b5%25d5%25ab%25d5%25b6-%25d5%25be%25d5%25a1%25d5%25bf-%25d5%25ba%25d5%25a1%25d5%25b5%2F

[4] Pinterest0: #

Copyright © 2017 Վանաձոր. All rights reserved.