- Վանաձոր - http://vanadzor.am -

ՎԱՆԱՁՈՐՈՒՄ ՛՛ՄԱՔՈՒՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆ՛՛ ՀԱՄԱՊԵՏԱԿԱՆ ՇԱԲԱԹՕՐՅԱԿԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ԺԱՄԸ 14.00-Ի ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ ՎԵՐԱՑՎԵԼ ԵՆ 64 ԱՂԲԱՎԱՅՐԵՐԻՑ 36-Ը

Posted By Vanadzor On May 27, 2017 @ 14:55 In Լուրեր | No Comments


Article printed from Վանաձոր: http://vanadzor.am

URL to article: http://vanadzor.am/%d5%be%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%b1%d5%b8%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%9b%d5%9b%d5%b4%d5%a1%d6%84%d5%b8%d6%82%d6%80-%d5%b0%d5%a1%d5%b5%d5%a1%d5%bd%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d5%9b%d5%9b-%d5%b0%d5%a1%d5%b4%d5%a1/

URLs in this post:

[1] Facebook42: https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fvanadzor.am%2F%25d5%25be%25d5%25a1%25d5%25b6%25d5%25a1%25d5%25b1%25d5%25b8%25d6%2580%25d5%25b8%25d6%2582%25d5%25b4-%25d5%259b%25d5%259b%25d5%25b4%25d5%25a1%25d6%2584%25d5%25b8%25d6%2582%25d6%2580-%25d5%25b0%25d5%25a1%25d5%25b5%25d5%25a1%25d5%25bd%25d5%25bf%25d5%25a1%25d5%25b6%25d5%259b%25d5%259b-%25d5%25b0%25d5%25a1%25d5%25b4%25d5%25a1%2F&t=%D5%8E%D4%B1%D5%86%D4%B1%D5%81%D5%88%D5%90%D5%88%D5%92%D5%84+%D5%9B%D5%9B%D5%84%D4%B1%D5%94%D5%88%D5%92%D5%90+%D5%80%D4%B1%D5%85%D4%B1%D5%8D%D5%8F%D4%B1%D5%86%D5%9B%D5%9B+%D5%80%D4%B1%D5%84%D4%B1%D5%8A%D4%B5%D5%8F%D4%B1%D4%BF%D4%B1%D5%86+%D5%87%D4%B1%D4%B2%D4%B1%D4%B9%D5%95%D5%90%D5%85%D4%B1%D4%BF%D4%BB+%D5%87%D5%90%D5%8B%D4%B1%D5%86%D4%B1%D4%BF%D5%86%D4%B5%D5%90%D5%88%D5%92%D5%84+%D4%BA%D4%B1%D5%84%D4%B8+14.00-%D4%BB+%D4%B4%D5%90%D5%88%D5%92%D4%B9%D5%85%D4%B1%D5%84%D4%B2+%D5%8E%D4%B5%D5%90%D4%B1%D5%91%D5%8E%D4%B5%D4%BC+%D4%B5%D5%86+64+%D4%B1%D5%82%D4%B2%D4%B1%D5%8E%D4%B1%D5%85%D5%90%D4%B5%D5%90%D4%BB%D5%91+36-%D4%B8

[2] Twitter: https://twitter.com/intent/tweet?text=%D5%8E%D4%B1%D5%86%D4%B1%D5%81%D5%88%D5%90%D5%88%D5%92%D5%84+%D5%9B%D5%9B%D5%84%D4%B1%D5%94%D5%88%D5%92%D5%90+%D5%80%D4%B1%D5%85%D4%B1%D5%8D%D5%8F%D4%B1%D5%86%D5%9B%D5%9B+%D5%80%D4%B1%D5%84%D4%B1%D5%8A%D4%B5%D5%8F%D4%B1%D4%BF%D4%B1%D5%86+%D5%87%D4%B1%D4%B2%D4%B1%D4%B9%D5%95%D5%90%D5%85%D4%B1%D4%BF%D4%BB+%D5%87%D5%90%D5%8B%D4%B1%D5%86%D4%B1%D4%BF%D5%86%D4%B5%D5%90%D5%88%D5%92%D5%84+%D4%BA%D4%B1%D5%84%D4%B8+14.00-%D4%BB+%D4%B4%D5%90%D5%88%D5%92%D4%B9%D5%85%D4%B1%D5%84%D4%B2+%D5%8E%D4%B5%D5%90%D4%B1%D5%91%D5%8E%D4%B5%D4%BC+%D4%B5%D5%86+64+%D4%B1%D5%82%D4%B2%D4%B1%D5%8E%D4%B1%D5%85%D5%90%D4%B5%D5%90%D4%BB%D5%91+36-%D4%B8&url=http%3A%2F%2Fvanadzor.am%2F%25d5%25be%25d5%25a1%25d5%25b6%25d5%25a1%25d5%25b1%25d5%25b8%25d6%2580%25d5%25b8%25d6%2582%25d5%25b4-%25d5%259b%25d5%259b%25d5%25b4%25d5%25a1%25d6%2584%25d5%25b8%25d6%2582%25d6%2580-%25d5%25b0%25d5%25a1%25d5%25b5%25d5%25a1%25d5%25bd%25d5%25bf%25d5%25a1%25d5%25b6%25d5%259b%25d5%259b-%25d5%25b0%25d5%25a1%25d5%25b4%25d5%25a1%2F

[3] Google+0: https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fvanadzor.am%2F%25d5%25be%25d5%25a1%25d5%25b6%25d5%25a1%25d5%25b1%25d5%25b8%25d6%2580%25d5%25b8%25d6%2582%25d5%25b4-%25d5%259b%25d5%259b%25d5%25b4%25d5%25a1%25d6%2584%25d5%25b8%25d6%2582%25d6%2580-%25d5%25b0%25d5%25a1%25d5%25b5%25d5%25a1%25d5%25bd%25d5%25bf%25d5%25a1%25d5%25b6%25d5%259b%25d5%259b-%25d5%25b0%25d5%25a1%25d5%25b4%25d5%25a1%2F

[4] Pinterest0: #

Copyright © 2017 Վանաձոր. All rights reserved.