- Վանաձոր - http://vanadzor.am -

Վանաձորի քաղաքապետարանում քննարկել են կոշտ թափոնների կառավարման համակարգի խնդիրները

Posted By Vanadzor On July 15, 2017 @ 03:11 In Լուրեր | No Comments

Լոռու մարզի կենցաղային կոշտ թափոնների կառավարման համակարգի ներդրման ծրագրի շրջանակում հուլիսի 13-ին ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության տարածքային ներդրումային քաղաքականության և գործառնական ծրագրերի վարչության պետ Արտաշես Բախշյանը և ծրագրերի խորհրդատուներն այցելել էին Վանաձոր: Քննարկմանը ներկա էին Լոռու մարզպետարանի, Վանաձորի համայնքապետարանի և հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ:
Ծրագիրն իրականացվում է Գերմանական զարգացման բանկի (KFW) աջակցությամբ և նպատակ ունի մշակել Լոռու մարզի և Դիլիջան քաղաքի համար կոշտ թափոնների համակողմանի կառավարման համակարգ:
Ծրագրի քննարկումներն ու մշակումն ավարտական փուլում են: Այդ պատճառով էլ նախարարությունը խնդիրների և առաջարկների ամբողջական պատկերը ստանալու նպատակով քննարկումներ ծավալում է շահառու համայնքներում:
Լոռու մարզում կառուցվելիք միջհամայնքային աղբավայրի նախնական վայրեր ընտրվել են Ղուրսալու և Նոր Խաչակապ համայնքները, սակայն հնարավոր է, որ ընտրված վայրը փոխեն: Հայաստանում այսօր բազմաթիվ աղբավայրեր կան, սակայն դրանցից ոչ մեկը արտոնագրված չէ: Հանրապետության տարածքում առանձնացվել է 172 աղբավայր, որոնցից ուսումնասիրության արդյունքում ընտրվածները կարտոնագրվեն, մյուսները կփակվեն: Բախշյանը օրինակելի համարեց այն փաստը, որ Վանաձորում համայնքի ղեկավարության անմիջական վերահսկողությամբ իրականացված աշխատանքների արդյունքում <Մաքուր Հայաստան> ծրագրի շրջանակում վերացվել է 59 ապօրինի աղբավայր: Եվս 20 փոքր աղբավայր վերացվել է ծրագրից հետո: Մասնակիցներին հետաքրքրում էր՝ որքան տարածք է զբաղեցնելու աղբավայրը, ինչ պետք է արվի Արջուտի՝ գործող աղբավայրի հետ և մի շարք այլ հարցեր, որոնց տրվեցին սպառիչ պատասխաններ:


Article printed from Վանաձոր: http://vanadzor.am

URL to article: http://vanadzor.am/%d5%be%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%b1%d5%b8%d6%80%d5%ab-%d6%84%d5%a1%d5%b2%d5%a1%d6%84%d5%a1%d5%ba%d5%a5%d5%bf%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d6%84%d5%b6%d5%b6%d5%a1%d6%80%d5%af%d5%a5%d5%ac/

URLs in this post:

[1] Facebook0: https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fvanadzor.am%2F%25d5%25be%25d5%25a1%25d5%25b6%25d5%25a1%25d5%25b1%25d5%25b8%25d6%2580%25d5%25ab-%25d6%2584%25d5%25a1%25d5%25b2%25d5%25a1%25d6%2584%25d5%25a1%25d5%25ba%25d5%25a5%25d5%25bf%25d5%25a1%25d6%2580%25d5%25a1%25d5%25b6%25d5%25b8%25d6%2582%25d5%25b4-%25d6%2584%25d5%25b6%25d5%25b6%25d5%25a1%25d6%2580%25d5%25af%25d5%25a5%25d5%25ac%2F&t=%D5%8E%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%B1%D5%B8%D6%80%D5%AB+%D6%84%D5%A1%D5%B2%D5%A1%D6%84%D5%A1%D5%BA%D5%A5%D5%BF%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%B4+%D6%84%D5%B6%D5%B6%D5%A1%D6%80%D5%AF%D5%A5%D5%AC+%D5%A5%D5%B6+%D5%AF%D5%B8%D5%B7%D5%BF+%D5%A9%D5%A1%D6%83%D5%B8%D5%B6%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB+%D5%AF%D5%A1%D5%BC%D5%A1%D5%BE%D5%A1%D6%80%D5%B4%D5%A1%D5%B6+%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D6%80%D5%A3%D5%AB+%D5%AD%D5%B6%D5%A4%D5%AB%D6%80%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%A8

[2] Twitter: https://twitter.com/intent/tweet?text=%D5%8E%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%B1%D5%B8%D6%80%D5%AB+%D6%84%D5%A1%D5%B2%D5%A1%D6%84%D5%A1%D5%BA%D5%A5%D5%BF%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%B4+%D6%84%D5%B6%D5%B6%D5%A1%D6%80%D5%AF%D5%A5%D5%AC+%D5%A5%D5%B6+%D5%AF%D5%B8%D5%B7%D5%BF+%D5%A9%D5%A1%D6%83%D5%B8%D5%B6%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB+%D5%AF%D5%A1%D5%BC%D5%A1%D5%BE%D5%A1%D6%80%D5%B4%D5%A1%D5%B6+%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D6%80%D5%A3%D5%AB+%D5%AD%D5%B6%D5%A4%D5%AB%D6%80%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%A8&url=http%3A%2F%2Fvanadzor.am%2F%25d5%25be%25d5%25a1%25d5%25b6%25d5%25a1%25d5%25b1%25d5%25b8%25d6%2580%25d5%25ab-%25d6%2584%25d5%25a1%25d5%25b2%25d5%25a1%25d6%2584%25d5%25a1%25d5%25ba%25d5%25a5%25d5%25bf%25d5%25a1%25d6%2580%25d5%25a1%25d5%25b6%25d5%25b8%25d6%2582%25d5%25b4-%25d6%2584%25d5%25b6%25d5%25b6%25d5%25a1%25d6%2580%25d5%25af%25d5%25a5%25d5%25ac%2F

[3] Google+0: https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fvanadzor.am%2F%25d5%25be%25d5%25a1%25d5%25b6%25d5%25a1%25d5%25b1%25d5%25b8%25d6%2580%25d5%25ab-%25d6%2584%25d5%25a1%25d5%25b2%25d5%25a1%25d6%2584%25d5%25a1%25d5%25ba%25d5%25a5%25d5%25bf%25d5%25a1%25d6%2580%25d5%25a1%25d5%25b6%25d5%25b8%25d6%2582%25d5%25b4-%25d6%2584%25d5%25b6%25d5%25b6%25d5%25a1%25d6%2580%25d5%25af%25d5%25a5%25d5%25ac%2F

[4] Pinterest0: #

Copyright © 2017 Վանաձոր. All rights reserved.