- Վանաձոր - http://vanadzor.am -

Վանաձորի քաղաքապետարանը, ՀՀ ՊՆ-ը վանաձորաբնակ ժամկետային զինծառայողների ծնողների այցելություն էր կազմակերպել դեպի Արցախ

Posted By Vanadzor On October 30, 2017 @ 11:28 In Լուրեր,Տեսադարան | No Comments

 


Article printed from Վանաձոր: http://vanadzor.am

URL to article: http://vanadzor.am/%d5%be%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%b1%d5%b8%d6%80%d5%ab-%d6%84%d5%a1%d5%b2%d5%a1%d6%84%d5%a1%d5%ba%d5%a5%d5%bf%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%b6%d5%a8-%d5%b0%d5%b0-%d5%ba%d5%b6-%d5%a8-%d5%be%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%b1/

URLs in this post:

[1] Facebook0: https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fvanadzor.am%2F%25d5%25be%25d5%25a1%25d5%25b6%25d5%25a1%25d5%25b1%25d5%25b8%25d6%2580%25d5%25ab-%25d6%2584%25d5%25a1%25d5%25b2%25d5%25a1%25d6%2584%25d5%25a1%25d5%25ba%25d5%25a5%25d5%25bf%25d5%25a1%25d6%2580%25d5%25a1%25d5%25b6%25d5%25a8-%25d5%25b0%25d5%25b0-%25d5%25ba%25d5%25b6-%25d5%25a8-%25d5%25be%25d5%25a1%25d5%25b6%25d5%25a1%25d5%25b1%2F&t=%D5%8E%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%B1%D5%B8%D6%80%D5%AB+%D6%84%D5%A1%D5%B2%D5%A1%D6%84%D5%A1%D5%BA%D5%A5%D5%BF%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%B6%D5%A8%2C+%D5%80%D5%80+%D5%8A%D5%86-%D5%A8+%D5%BE%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%B1%D5%B8%D6%80%D5%A1%D5%A2%D5%B6%D5%A1%D5%AF+%D5%AA%D5%A1%D5%B4%D5%AF%D5%A5%D5%BF%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6+%D5%A6%D5%AB%D5%B6%D5%AE%D5%A1%D5%BC%D5%A1%D5%B5%D5%B8%D5%B2%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB+%D5%AE%D5%B6%D5%B8%D5%B2%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB+%D5%A1%D5%B5%D6%81%D5%A5%D5%AC%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6+%D5%A7%D6%80+%D5%AF%D5%A1%D5%A6%D5%B4%D5%A1%D5%AF%D5%A5%D6%80%D5%BA%D5%A5%D5%AC+%D5%A4%D5%A5%D5%BA%D5%AB+%D4%B1%D6%80%D6%81%D5%A1%D5%AD

[2] Twitter: https://twitter.com/intent/tweet?text=%D5%8E%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%B1%D5%B8%D6%80%D5%AB+%D6%84%D5%A1%D5%B2%D5%A1%D6%84%D5%A1%D5%BA%D5%A5%D5%BF%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%B6%D5%A8%2C+%D5%80%D5%80+%D5%8A%D5%86-%D5%A8+%D5%BE%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%B1%D5%B8%D6%80%D5%A1%D5%A2%D5%B6%D5%A1%D5%AF+%D5%AA%D5%A1%D5%B4%D5%AF%D5%A5%D5%BF%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6+%D5%A6%D5%AB%D5%B6%D5%AE%D5%A1%D5%BC%D5%A1%D5%B5%D5%B8%D5%B2%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB+%D5%AE%D5%B6%D5%B8%D5%B2%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB+%D5%A1%D5%B5%D6%81%D5%A5%D5%AC%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6+%D5%A7%D6%80+%D5%AF%D5%A1%D5%A6%D5%B4%D5%A1%D5%AF%D5%A5%D6%80%D5%BA%D5%A5%D5%AC+%D5%A4%D5%A5%D5%BA%D5%AB+%D4%B1%D6%80%D6%81%D5%A1%D5%AD&url=http%3A%2F%2Fvanadzor.am%2F%25d5%25be%25d5%25a1%25d5%25b6%25d5%25a1%25d5%25b1%25d5%25b8%25d6%2580%25d5%25ab-%25d6%2584%25d5%25a1%25d5%25b2%25d5%25a1%25d6%2584%25d5%25a1%25d5%25ba%25d5%25a5%25d5%25bf%25d5%25a1%25d6%2580%25d5%25a1%25d5%25b6%25d5%25a8-%25d5%25b0%25d5%25b0-%25d5%25ba%25d5%25b6-%25d5%25a8-%25d5%25be%25d5%25a1%25d5%25b6%25d5%25a1%25d5%25b1%2F

[3] Google+0: https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fvanadzor.am%2F%25d5%25be%25d5%25a1%25d5%25b6%25d5%25a1%25d5%25b1%25d5%25b8%25d6%2580%25d5%25ab-%25d6%2584%25d5%25a1%25d5%25b2%25d5%25a1%25d6%2584%25d5%25a1%25d5%25ba%25d5%25a5%25d5%25bf%25d5%25a1%25d6%2580%25d5%25a1%25d5%25b6%25d5%25a8-%25d5%25b0%25d5%25b0-%25d5%25ba%25d5%25b6-%25d5%25a8-%25d5%25be%25d5%25a1%25d5%25b6%25d5%25a1%25d5%25b1%2F

[4] Pinterest0: #

Copyright © 2017 Վանաձոր. All rights reserved.