- Վանաձոր - http://vanadzor.am -

«Վանաձորի մանուկների տուն» հիմնադրամի 20-ամյակ

Posted By Vanadzor On December 4, 2017 @ 09:50 In Լուրեր | No Comments

2017 թվականի դեկտեմբերի 1-ին Վանաձորի Հովհ. Աբելյանի անվան թատրոնի դահլիճում տեղի ունեցավ ճոխ ու ներկայացուցչական հանդիսություն, նվիրված «Վանաձորի մանուկների տուն» հիմնադրամի 20-ամյակին (Վանաձորցիներին այն հայտնի է որպես նախկին մանկատուն )


Article printed from Վանաձոր: http://vanadzor.am

URL to article: http://vanadzor.am/%d5%be%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%b1%d5%b8%d6%80%d5%ab-%d5%b4%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%af%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%ab-%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%b6-%d5%b0%d5%ab%d5%b4%d5%b6%d5%a1%d5%a4%d6%80%d5%a1/

URLs in this post:

[1] Facebook0: https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fvanadzor.am%2F%25d5%25be%25d5%25a1%25d5%25b6%25d5%25a1%25d5%25b1%25d5%25b8%25d6%2580%25d5%25ab-%25d5%25b4%25d5%25a1%25d5%25b6%25d5%25b8%25d6%2582%25d5%25af%25d5%25b6%25d5%25a5%25d6%2580%25d5%25ab-%25d5%25bf%25d5%25b8%25d6%2582%25d5%25b6-%25d5%25b0%25d5%25ab%25d5%25b4%25d5%25b6%25d5%25a1%25d5%25a4%25d6%2580%25d5%25a1%2F&t=%C2%AB%D5%8E%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%B1%D5%B8%D6%80%D5%AB+%D5%B4%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%AF%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB+%D5%BF%D5%B8%D6%82%D5%B6%C2%BB+%D5%B0%D5%AB%D5%B4%D5%B6%D5%A1%D5%A4%D6%80%D5%A1%D5%B4%D5%AB+20-%D5%A1%D5%B4%D5%B5%D5%A1%D5%AF

[2] Twitter: https://twitter.com/intent/tweet?text=%C2%AB%D5%8E%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%B1%D5%B8%D6%80%D5%AB+%D5%B4%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%AF%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB+%D5%BF%D5%B8%D6%82%D5%B6%C2%BB+%D5%B0%D5%AB%D5%B4%D5%B6%D5%A1%D5%A4%D6%80%D5%A1%D5%B4%D5%AB+20-%D5%A1%D5%B4%D5%B5%D5%A1%D5%AF&url=http%3A%2F%2Fvanadzor.am%2F%25d5%25be%25d5%25a1%25d5%25b6%25d5%25a1%25d5%25b1%25d5%25b8%25d6%2580%25d5%25ab-%25d5%25b4%25d5%25a1%25d5%25b6%25d5%25b8%25d6%2582%25d5%25af%25d5%25b6%25d5%25a5%25d6%2580%25d5%25ab-%25d5%25bf%25d5%25b8%25d6%2582%25d5%25b6-%25d5%25b0%25d5%25ab%25d5%25b4%25d5%25b6%25d5%25a1%25d5%25a4%25d6%2580%25d5%25a1%2F

[3] Google+0: https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fvanadzor.am%2F%25d5%25be%25d5%25a1%25d5%25b6%25d5%25a1%25d5%25b1%25d5%25b8%25d6%2580%25d5%25ab-%25d5%25b4%25d5%25a1%25d5%25b6%25d5%25b8%25d6%2582%25d5%25af%25d5%25b6%25d5%25a5%25d6%2580%25d5%25ab-%25d5%25bf%25d5%25b8%25d6%2582%25d5%25b6-%25d5%25b0%25d5%25ab%25d5%25b4%25d5%25b6%25d5%25a1%25d5%25a4%25d6%2580%25d5%25a1%2F

[4] Pinterest0: #

Copyright © 2017 Վանաձոր. All rights reserved.