- Վանաձոր - http://vanadzor.am -

Ս.Թ. հուլիսի 25-ին՝ ժ.11:00-ին, Վանաձորի համայնքապետարանի նիստերի դահլիճում տեղի կունենան հանրային լսումներ:

Posted By Vanadzor On July 20, 2017 @ 15:34 In Լուրեր | No Comments

SRP Schneider&Partner գերմանական կազմակերպությունը ծառայությունների շրջանակներում ներառել է Վանաձոր քաղաքի ջրամատակարարման ցանցի թիվ 8 ճնշումային գոտու և օղակաձև սնուցման համակարգի բացակայող հատվածների նախագծումը, հեղինակային և տեխնիկական հսկողությունը:
Վանաձորի համայնքապետարանը կազմակերպել է նախագծի տեխնիկական, սոցիալական, բնապահպանական ասպեկտների, ինչպես նաև նախնական ժամանակացույցերի բաց լսումներ/քննարկումներ, որոնք տեղի կունենան ս.թ. հուլիսի 25-ին, ժ.11:00-ին, Վանաձորի համայնքապետարանի նիստերի դահլիճում:


Article printed from Վանաձոր: http://vanadzor.am

URL to article: http://vanadzor.am/%d5%bd-%d5%a9-%d5%b0%d5%b8%d6%82%d5%ac%d5%ab%d5%bd%d5%ab-25-%d5%ab%d5%b6%d5%9d-%d5%aa-1100-%d5%ab%d5%b6-%d5%be%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%b1%d5%b8%d6%80%d5%ab-%d5%b0%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d5%b5%d5%b6%d6%84/

URLs in this post:

[1] Facebook0: https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fvanadzor.am%2F%25d5%25bd-%25d5%25a9-%25d5%25b0%25d5%25b8%25d6%2582%25d5%25ac%25d5%25ab%25d5%25bd%25d5%25ab-25-%25d5%25ab%25d5%25b6%25d5%259d-%25d5%25aa-1100-%25d5%25ab%25d5%25b6-%25d5%25be%25d5%25a1%25d5%25b6%25d5%25a1%25d5%25b1%25d5%25b8%25d6%2580%25d5%25ab-%25d5%25b0%25d5%25a1%25d5%25b4%25d5%25a1%25d5%25b5%25d5%25b6%25d6%2584%2F&t=%D5%8D.%D4%B9.+%D5%B0%D5%B8%D6%82%D5%AC%D5%AB%D5%BD%D5%AB+25-%D5%AB%D5%B6%D5%9D+%D5%AA.11%3A00-%D5%AB%D5%B6%2C+%D5%8E%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%B1%D5%B8%D6%80%D5%AB+%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%B5%D5%B6%D6%84%D5%A1%D5%BA%D5%A5%D5%BF%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%B6%D5%AB+%D5%B6%D5%AB%D5%BD%D5%BF%D5%A5%D6%80%D5%AB+%D5%A4%D5%A1%D5%B0%D5%AC%D5%AB%D5%B3%D5%B8%D6%82%D5%B4+%D5%BF%D5%A5%D5%B2%D5%AB+%D5%AF%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%A5%D5%B6%D5%A1%D5%B6+%D5%B0%D5%A1%D5%B6%D6%80%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6+%D5%AC%D5%BD%D5%B8%D6%82%D5%B4%D5%B6%D5%A5%D6%80%3A

[2] Twitter: https://twitter.com/intent/tweet?text=%D5%8D.%D4%B9.+%D5%B0%D5%B8%D6%82%D5%AC%D5%AB%D5%BD%D5%AB+25-%D5%AB%D5%B6%D5%9D+%D5%AA.11%3A00-%D5%AB%D5%B6%2C+%D5%8E%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%B1%D5%B8%D6%80%D5%AB+%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%B5%D5%B6%D6%84%D5%A1%D5%BA%D5%A5%D5%BF%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%B6%D5%AB+%D5%B6%D5%AB%D5%BD%D5%BF%D5%A5%D6%80%D5%AB+%D5%A4%D5%A1%D5%B0%D5%AC%D5%AB%D5%B3%D5%B8%D6%82%D5%B4+%D5%BF%D5%A5%D5%B2%D5%AB+%D5%AF%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%A5%D5%B6%D5%A1%D5%B6+%D5%B0%D5%A1%D5%B6%D6%80%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6+%D5%AC%D5%BD%D5%B8%D6%82%D5%B4%D5%B6%D5%A5%D6%80%3A&url=http%3A%2F%2Fvanadzor.am%2F%25d5%25bd-%25d5%25a9-%25d5%25b0%25d5%25b8%25d6%2582%25d5%25ac%25d5%25ab%25d5%25bd%25d5%25ab-25-%25d5%25ab%25d5%25b6%25d5%259d-%25d5%25aa-1100-%25d5%25ab%25d5%25b6-%25d5%25be%25d5%25a1%25d5%25b6%25d5%25a1%25d5%25b1%25d5%25b8%25d6%2580%25d5%25ab-%25d5%25b0%25d5%25a1%25d5%25b4%25d5%25a1%25d5%25b5%25d5%25b6%25d6%2584%2F

[3] Google+0: https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fvanadzor.am%2F%25d5%25bd-%25d5%25a9-%25d5%25b0%25d5%25b8%25d6%2582%25d5%25ac%25d5%25ab%25d5%25bd%25d5%25ab-25-%25d5%25ab%25d5%25b6%25d5%259d-%25d5%25aa-1100-%25d5%25ab%25d5%25b6-%25d5%25be%25d5%25a1%25d5%25b6%25d5%25a1%25d5%25b1%25d5%25b8%25d6%2580%25d5%25ab-%25d5%25b0%25d5%25a1%25d5%25b4%25d5%25a1%25d5%25b5%25d5%25b6%25d6%2584%2F

[4] Pinterest0: #

Copyright © 2017 Վանաձոր. All rights reserved.