Ջրամատակարարման գրաֆիկի փոփոխություն Լոռու մարզի Վանաձոր քաղաքում և Գուգարք գյուղում

Ջրամատակարարման գրաֆիկի փոփոխություն Լոռու մարզի Վանաձոր քաղաքում և Գուգարք գյուղում

Լոռու մարզում տեղումների սակավությամբ պայմանավորված, «Վեոլիա ջուր» ՓԲԸ-ի կողմից Վանաձոր քաղաքի և Գուգարք գյուղի առանձին հատվածներում ջրամատակարարումը ժամանակավորապես կիրականացվի հետևյալ գրաֆիկով

Հ/Հ Հասցե Հաստատված գրաֆիկ Ժամանակավոր գրաֆիկ
1. Ք. Վանաձոր՝ Չուխաջյան թաղամասի 1, 3, 5, 7, 9, 11, 28, 29, 30 շենքեր, մասնավոր տնատիրություններ, Չուխաջյան փողոցի 2-44 շենքեր, Երևանյան խճուղու 117-123, 127-149 շենքեր 1-ին օր՝ 7:00-14:00,

2-րդ օր՝ 16:00-23:00

1-ին օր՝ 8:00-12:00,

2-րդ օր՝ 17:00-21:00

2. Ք. Վանաձոր՝ Ներսիսյան փողոցի 2-14 շենքեր,Ներսիսյան փակուղու 3, 5, 7 շենքեր, Ներսիսյան նրբանցքի 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 16, 18 շենքերևմասնավոր տնատիրություններ, Կնունյանց փողոցի 46, 48, 50 շենքեր, 52-58/զույգ/, 63-71/կենտ/ մասնավոր տնատիրություններ, Աճառյան փողոց և նրբանցք, Չապաև փողոցի 12-24 /զույգ/ և 9-23/կենտ/ մասնավոր տնատիրություններ, Իսակովի 29-31/կենտ/, 32, 34 մասնավոր տնատիրություններ, Ծատուրյան փողոցի 20-59 մասնավոր տնատիրություններ, Ն.Ստեփանյան փողոցիփակուղի և նրբանցք, Աղայան փողոցի 59-93/կենտ/, 76-82/զույգ/ մասնավոր տնատիրություններ, Մաշտոցի փողոցի 2, 3 նրբանցքներ, Մաշտոցի փողոցի 35-75 /կենտ/, 60-104 /զույգ/ մասնավոր տնատիրություններ, Սունդուկյան փողոցի 16-79 մասնավոր տնատիրություններ, նաև նրբանցք ու փակուղի,Աղյուսագործներիփողոցի 33-59/կենտ/, 30-50/զույգ/ մասնավոր տնատիրություններ, Րաֆֆու փողոցի 1-33/կենտ/ մասնավոր տնատիրություններ, Աղայան փողոցի 59/1, 59/2, 59/3, 59/4, 59ա, 61, 63, 65, 67, 71, 74/1, 74/2, 74/3 76, 76/1, 76/2, 78, 78/1, 78/2, 80, 80/1, 80/2, 84, 86, 86/1 շենքեր, Ն. Ստեփանյան փողոցի մասնավոր տնատիրություններ: 1-ին օր 16:00-23:00,

2-րդ օր՝ 7:00-14:00

1-ին օր 17:30-21:30,

2-րդ օր՝ 8:00-12:00

3. Գ. Գուգարք՝ 1, 2, 3, 14 շենքեր, 3-րդ և 8-րդ փողոցներ, Գուգարքի քոթեջների 4, 5, 6 փողոցներ: 1-ին օր 16:00-23:00,

2-րդ օր՝ 7:00-14:00

1-ին օր 17:30-21:30,

2-րդ օր՝ 8:00-12:00

You May Also Like