ՈՐՈՇՈՒՄ N 8-Ն


Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

31 մարտի 2017 թվականի N  8-Ն


ՎԱՆԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՆ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենքի 32-րդ հոդվածով, «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետով՝ ավագանին որոշում է.

 

 1. Հաստատել Վանաձոր համայնքի 2017 թվականի բյուջեն՝
  1.1. Եկամուտների գծով՝ 2432200,0 հազ.դրամ
  այդ թվում՝
  * վարչական բյուջեի մասով՝ 2372000,0 հազ.դրամ,
  * ֆոնդային բյուջեի մասով՝ 60200,0 հազ.դրամ:
  1.2. Ծախսերի գծով՝ 2432200,0 հազ.դրամ
  այդ թվում՝
  * վարչական բյուջեի մասով՝ 2372000,0 հազ.դրամ,
  * ֆոնդային բյուջեի մասով՝ 60200,0 հազ.դրամ:
 2. Հաստատել Վանաձոր համայնքի 2017թվականի բյուջեի եկամուտներն ըստ առանձին եկամտատեսակների՝ համաձայն հավելված թիվ 1-ի:
 3. Հաստատել Վանաձոր համայնքի 2017թվականի բյուջեի ծախսերը՝ ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման, համաձայն հավելված թիվ 2-ի:
 4. Հաստատել Վանաձոր համայնքի 2017թվականի բյուջեի ծախսերը՝ ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման, համաձայն հավելված թիվ 3-ի:
 5. Հաստատել Վանաձոր համայնքի 2017թվականի բյուջեի միջոցների տարեվերջի հավելուրդը կամ դեֆիցիտը, համաձայն հավելված թիվ 4-ի:
 6. Հաստատել Վանաձորի համայնքի 2017թվականի բյուջեի ծախսերը՝ ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական և տնտեսագիտական դասակարգման, համաձայն հավելված թիվ 5-ի:
 7. Հաստատել Վանաձոր համայնքի բյուջեի 2017թվականի ծախսերը՝ ըստ գործառական դասակարգման և ըստ բաժինների, խմբերի ու դասերի, համաձայն թիվ 6-21 հավելվածների:
 8. Հաստատել Վանաձորի համայնքի 2017թվականի բյուջեով նախատեսված եկամուտների և ծախսերի համեմատական վերլուծությունները 2014-2017թվականների համապատասխան ցուցանիշների նկատմամբ, համաձայն թիվ 22-24 հավելվածների:
 9. «ՀՀ բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենքի 33 հոդվածի 3-րդ կետի համաձայն՝ թույլատրել համայնքի ղեկավարին 2017 թվականին անհրաժեշտության դեպքում, սույն որոշման 1-ին կետով հաստատված հատկացումների ընդհանուր գումարի 3 տոկոսի սահմաններում վերաբաշխել դրանք:
 10. Համայնքի 2016 թվականի բյուջեի կատարման ընթացքում պաշտպանվածության են ենթակա և լրիվ ծավալով ֆինանսավորվում են՝
  ա) աշխատավարձ և դրան հավասարեցված վճարումները.
  բ) սանմաքրումը, աղբահանությունը.
  գ) մշակութային և սպորտային միջոցառումները:

 

 

ԿՈՂՄ ( 14 ) ԴԵՄ( 0 ) ՁԵՌՆՊԱՀ ( 0 )
Մ.Ասլանյան
Գ.Քալանթարյան
Ա.Գրիգորյան
Վ.Դոխոյան
Խ.Վարդանյան
Ա.Մատինյան
Հ.Մովսիսյան
Մ.Հովհաննիսյան
Ա.Ափինյան
Վ.Ավագյան
Դ.Սիմոնյան
Ս.Մելքոնյան
Ս.Ղամբարյան
Ս.Աղաբեկյան

 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ` ՄԱՄԻԿՈՆ ԱՍԼԱՆՅԱՆ

You May Also Like

Leave a Reply