- Վանաձոր - http://vanadzor.am -

ՈՐՈՇՈՒՄ N 56-Ն

Posted By Vanadzor On June 23, 2017 @ 16:02 In Ավագանու որոշումներ | No Comments


Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

21 հունիսի 2017 թվականի N 56-Ն

 

ՎԱՆԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 09-Ի «ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻՆ ԿԻՑ, ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱՐԳՈՎ ԳՈՐԾՈՂ ԽՈՐՀՐԴԱԿՑԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԸ, ԱՆՎԱՆՈՒՄՆԵՐԸ, ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ԹԻՎ 74-Ն ՈՐՈՇՄԱՄԲ ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ ԿԱՐԳԻ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 70-րդ հոդվածով՝ համայնքի ավագանին որոշում է.

 

 1. Վանաձոր համայնքի ավագանու 2013 թվականի հոկտեմբերի 09-ի «Վանաձորի համայնքի ղեկավարին կից, Վանաձորի քաղաքային համայնքի տարածքում հասարակական կարգով գործող խորհրդակցական մարմինների քանակը, անվանումները, ձևավորման և գործունեության կարգը հաստատելու մասին հաստատելու մասին» թիվ 74-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 4-րդ կետը փոփոխել և շարադրել հետևյալ նոր խմբագրությամբ՝
  «4. Վանաձոր համայնքի ղեկավարին կից ձևավորվում և գործում են հետևյալ Խորհուրդները.
  1/. համայնքի զարգացման հնգամյա ծրագրի և տարեկան բյուջեի կառավարման,
  2/. քաղաքաշինության, ճարտարապետության, հողօգտագործման, տնտեսական ենթակառուցվածքների, կոմունալ տնտեսության, շրջակա միջավայրի պահպանության, առևտրի և տրանսպորտի հարցերի,
  3/. կրթության, մշակույթի, երիտասարդության, առողջապահության, սպորտի և սոցիալական հարցերի:»
 2. Նույն կարգի տեքստում «քառամյա» բառը փոխարինել «հնգամյա» բառով:
 3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

ԿՈՂՄ ( 15) ԴԵՄ( 0 ) ՁԵՌՆՊԱՀ ( 0 )
Մ.Ասլանյան
Գ.Քալանթարյան
Ա.Գրիգորյան
Մ.Հովհաննիսյան
Խ.Վարդանյան
Ա.Մատինյան
Հ.Մովսիսյան
Վ.Դոխոյան
Ա.Ափինյան
Վ.Ավագյան
Դ.Սիմոնյան
Ս.Մելքոնյան
Ս.Ղամբարյան
Ս.Աղաբեկյան
Ա.Լոքյան

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ`  ՄԱՄԻԿՈՆ ԱՍԼԱՆՅԱՆ


Article printed from Վանաձոր: http://vanadzor.am

URL to article: http://vanadzor.am/%d5%b8%d6%80%d5%b8%d5%b7%d5%b8%d6%82%d5%b4-n-56-%d5%b6/

URLs in this post:

[1] Facebook0: https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fvanadzor.am%2F%25d5%25b8%25d6%2580%25d5%25b8%25d5%25b7%25d5%25b8%25d6%2582%25d5%25b4-n-56-%25d5%25b6%2F&t=%D5%88%D5%90%D5%88%D5%87%D5%88%D5%92%D5%84+N+56-%D5%86

[2] Twitter: https://twitter.com/intent/tweet?text=%D5%88%D5%90%D5%88%D5%87%D5%88%D5%92%D5%84+N+56-%D5%86&url=http%3A%2F%2Fvanadzor.am%2F%25d5%25b8%25d6%2580%25d5%25b8%25d5%25b7%25d5%25b8%25d6%2582%25d5%25b4-n-56-%25d5%25b6%2F

[3] Google+0: https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fvanadzor.am%2F%25d5%25b8%25d6%2580%25d5%25b8%25d5%25b7%25d5%25b8%25d6%2582%25d5%25b4-n-56-%25d5%25b6%2F

[4] Pinterest0: #

Copyright © 2017 Վանաձոր. All rights reserved.