ՈՐՈՇՈՒՄ N 109-Ն


Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

20 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 109-Ն

 

ՎԱՆԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՅՈՒՋԵՆ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետով և «ՀՀ բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենքի 32-րդ հոդվածով՝ համայնքի ավագանին որոշում է.

 

 1. Հաստատել Վանաձոր համայնքի 2018 թվականի բյուջեն՝ա) եկամուտների գծով՝ 2345813.0 հազար դրամ.
  բ) ծախսերի գծով՝ 2391855.0հազար դրամ.
  գ) դեֆիցիտը (պակասուրդը)՝ 46042.0 հազար դրամ:
 2. Հաստատել համայնքի բյուջեի եկամուտները ըստ առանձին եկամտատեսակների՝ համաձայն հատված 1-ի.
 3. Հաստատել համայնքի բյուջեի ծախսերը ըստ գործառնական դասակարգման՝ համաձայն հատված 2-ի.
 4. Հաստատել համայնքի բյուջեի ծախսերը ըստ տնտեսագիտական դասակարգման՝ համաձայն հատված 3-ի.
 5. Հաստատել համայնքի բյուջեի միջոցների տարեվերջի հավելուրդը կամ դեֆիցիտը (պակասուրդը)՝ համաձայն հատված 4-ի.
 6. Հաստատել համայնքի բյուջեի դեֆիցիտի (պակասուրդի) ֆինանսավորման աղբյուրները կամ հավելուրդի օգտագործման ուղղությունները՝ համաձայն հատված 5-ի.
 7. Հաստատել համայնքի բյուջեի ծախսերը ըստ գործառնական և տնտեսագիտական դասակարգման՝ համաձայն հատված 6-ի.
 8. «ՀՀ բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենքի 33 հոդվածի 3-րդ կետի համաձայն՝ թույլատրել համայնքի ղեկավարին 2018 թվականին անհրաժեշտության դեպքում, սույն որոշման 1-ին կետով հաստատված հատկացումների ընդհանուր գումարի 5 տոկոսի սահմաններում վերաբաշխել դրանք:
 9. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող տասներորդ օրը:

 

ԿՈՂՄ ( 20) ԴԵՄ( 8 ) ՁԵՌՆՊԱՀ ( 0 )
Մ.Ասլանյան  Ք. Մարուքյան
 Ա.Մատինյան  Կ.Ղուկասյան
 Գ.Քալանթարյան  Հ.Այվազյան
 Ա.Գրիգորյան  Հ.Սիմիկյան
 Հ.Մովսիսյան  Վ.Կռոյան
 Վ.Դոխոյան  Ա.Կարապետյան
 Ա.Ափինյան  Ա.Եղիազարյան
 Վ.Ավագյան  Ռ.Մարգարյան
 Մ.Հովհաննիսյան
 Դ.Սիմոնյան
 Ս.Մելքոնյան
Ս.Ղամբարյան
Խ.Վարդանյան
Ս.Աղաբեկյան
Ա.Փելեշյան
Կ.Դավթյան
Է.Մովսիսյան
Հ.Խլոպուզյան
Տ.Նազարյան
Ա.Լոքյան

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ`  ՄԱՄԻԿՈՆ ԱՍԼԱՆՅԱՆ

You May Also Like

Leave a Reply