Շարունակվում են խոտանված մեքենաների տեղափոխման աշխատանքները

<<Առափնյա>> համատիրությունը Վանաձորի համայնքապետարանի աշխատակիցների հետ միասին Նարեկացու փողոցից հեռացնում է խոտանված մեքենաների թափքերը:

You May Also Like