- Վանաձոր - http://vanadzor.am -

Նախընտրական խոստումներն իրականացման փուլում են

Posted By Vanadzor On June 22, 2017 @ 15:57 In Լուրեր,Տեսադարան | No Comments

Գարնանային նստաշրջանի վերջին նիստը որոշումների նախագծերով հագեցած էր:


Article printed from Վանաձոր: http://vanadzor.am

URL to article: http://vanadzor.am/%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a8%d5%b6%d5%bf%d6%80%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%ad%d5%b8%d5%bd%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%b6-%d5%ab%d6%80%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d6%81%d5%b4%d5%a1%d5%b6/

URLs in this post:

[1] Facebook0: https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fvanadzor.am%2F%25d5%25b6%25d5%25a1%25d5%25ad%25d5%25a8%25d5%25b6%25d5%25bf%25d6%2580%25d5%25a1%25d5%25af%25d5%25a1%25d5%25b6-%25d5%25ad%25d5%25b8%25d5%25bd%25d5%25bf%25d5%25b8%25d6%2582%25d5%25b4%25d5%25b6%25d5%25a5%25d6%2580%25d5%25b6-%25d5%25ab%25d6%2580%25d5%25a1%25d5%25af%25d5%25a1%25d5%25b6%25d5%25a1%25d6%2581%25d5%25b4%25d5%25a1%25d5%25b6%2F&t=%D5%86%D5%A1%D5%AD%D5%A8%D5%B6%D5%BF%D6%80%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6+%D5%AD%D5%B8%D5%BD%D5%BF%D5%B8%D6%82%D5%B4%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%B6+%D5%AB%D6%80%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D6%81%D5%B4%D5%A1%D5%B6+%D6%83%D5%B8%D6%82%D5%AC%D5%B8%D6%82%D5%B4+%D5%A5%D5%B6

[2] Twitter: https://twitter.com/intent/tweet?text=%D5%86%D5%A1%D5%AD%D5%A8%D5%B6%D5%BF%D6%80%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6+%D5%AD%D5%B8%D5%BD%D5%BF%D5%B8%D6%82%D5%B4%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%B6+%D5%AB%D6%80%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D6%81%D5%B4%D5%A1%D5%B6+%D6%83%D5%B8%D6%82%D5%AC%D5%B8%D6%82%D5%B4+%D5%A5%D5%B6&url=http%3A%2F%2Fvanadzor.am%2F%25d5%25b6%25d5%25a1%25d5%25ad%25d5%25a8%25d5%25b6%25d5%25bf%25d6%2580%25d5%25a1%25d5%25af%25d5%25a1%25d5%25b6-%25d5%25ad%25d5%25b8%25d5%25bd%25d5%25bf%25d5%25b8%25d6%2582%25d5%25b4%25d5%25b6%25d5%25a5%25d6%2580%25d5%25b6-%25d5%25ab%25d6%2580%25d5%25a1%25d5%25af%25d5%25a1%25d5%25b6%25d5%25a1%25d6%2581%25d5%25b4%25d5%25a1%25d5%25b6%2F

[3] Google+0: https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fvanadzor.am%2F%25d5%25b6%25d5%25a1%25d5%25ad%25d5%25a8%25d5%25b6%25d5%25bf%25d6%2580%25d5%25a1%25d5%25af%25d5%25a1%25d5%25b6-%25d5%25ad%25d5%25b8%25d5%25bd%25d5%25bf%25d5%25b8%25d6%2582%25d5%25b4%25d5%25b6%25d5%25a5%25d6%2580%25d5%25b6-%25d5%25ab%25d6%2580%25d5%25a1%25d5%25af%25d5%25a1%25d5%25b6%25d5%25a1%25d6%2581%25d5%25b4%25d5%25a1%25d5%25b6%2F

[4] Pinterest0: #

Copyright © 2017 Վանաձոր. All rights reserved.