Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀՀ Լոռու  մարզի Վանաձոր  համայնքում`  Վանաձորի համայնքապետարանի շենքում  2019թ.  նոյեմբերի  26-ին` ժամը 11:00-ին, կկայանա համայնքային սեփականություն  հանդիսացող գույքի  և դրանով զբաղեցված հողամասի աճուրդ վաճառք դասական եղանակով: Աճուրդի մեկնարկային գին սահմանելով` գույքի համար` ըստ շուկայական արժեքի գնահատումն իրականացրած ընկերության հաշվետվության,  հողի համար` կադաստրային արժեքի չափով:

 

1.Հայտարարել աճուրդ  հետևյալ կիսակառույցի հարթակի և դրանով զբաղեցված հողամասի մասին

ա) Անհատական բնակարանաշինության համար

1ա.1  Տարոն-4 Ածխահատների թաղամաս թիվ 48  կիսակառույցի հարթակ  584.1քմ, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0109-0132-001, մեկնարկային գինը սահմանված է 1180000 (մեկ միլիոն հարյուր ութսուն հազար) դրամ:

1ա.2 Տարոն-4 Ածխահատների թաղամաս թիվ 48 հողամաս 0.05841հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0109-0132, 1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

Գույքի և հողամասի  նկատմամբ սահմանափակումներ  (սերվիտուտ) չկան:

Աճուրդ վաճառքին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է Վանաձորի համայնքապետարանի աճուրդային, մրցութային հանձնաժողով ներկայացնել անձը հաստատող փաստաթուղթ և Վանաձորի տեղական գանձապետական բաժանմունքի 900235401453  հաշվարկային հաշվին վճարել 25000 (քսանհինգ հազար) դրամի մուծման անդորրագիր:

Աճուրդ վաճառքում հաղթող է ճանաչվում ամենաբարձր գին առաջարկած մասնակիցը:

Հայտերն ընդունվում են աշխատանքային օրերին մինչև  2019թ.  նոյեմբերի  22-ը` ժամը 18:00 :

Լրացուցիչ  տեղեկությունների    համար    դիմել   Վանաձորի համայնքապետարանի  աճուրդային, մրցութային հանձնաժողով:  Հասցե`  Տիգրան Մեծի պողոտա  22  Հեռ. (0322)4-66-10

Էլ. հասցե arxvanadzor@mail.ru

You May Also Like