Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

2020թ. հոկտեմբերի 28-ին` ժամը 11.00-ին համայնքապետարանի նիստերի դահլիճում կկայանա  համայնքի  ավագանու հերթական  նիստը

 

Օ Ր Ա Կ Ա Ր Գ ՈՒ Մ   

                                                                                                       ժամը՝  11.00

1.Վանաձոր համայնքի ավագանու 2020թ. հոկտեմբերի 28-ի հերթական նիստի օրակարգը հաստատելու մասին

զեկ. Մ.Ասլանյան

2․ Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Վանաձոր համայնքի ավագանու 2019 թվականի դեկտեմբերի 23-ի թիվ 167-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին /3 000 000/

զեկ. Վ.Գրիգորյան

3․ Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Վանաձոր համայնքի ավագանու 2019 թվականի դեկտեմբերի 23-ի թիվ 167-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին /3 000 000/

զեկ. Վ.Գրիգորյան

4․Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Վանաձոր համայնքի ավագանու 2019 թվականի դեկտեմբերի 23-ի թիվ 167-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին /430 000/

            զեկ. Վ.Գրիգորյան

5․Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Վանաձոր համայնքի ավագանու 2019 թվականի դեկտեմբերի 23-ի թիվ 167-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին /5 000 000/

   զեկ. Վ.Գրիգորյան

6․Վանաձոր համայնքի 2021թվականի տեղական տուրքերի և վճարների տեսակները և դրույքաչափերը սահմանելու մասին

 զեկ. Վ.Դավիթավյան

7․ ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձոր համայնքում տեղական վճարների գծով արտոնություններ սահմանելու և Վանաձոր համայնքի ավագանու 28 նոյեմբերի 2019 թվականի թիվ 153-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

 զեկ Վ.Դավիթավյան

8․ Վանաձոր քաղաքի Տիգրան Մեծի պողոտա թիվ 22 հասցեում գտնվող, Սիլվա Շավարշի Մայիլյանի հետ կնքված մասնաշենքի վարձակալության պայմանագրի ժամկետը երկարաձգելու մասին

 զեկ  Վ.Դավիթավյան

9․ Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Վանաձորի համայնքապետարանի հաշվեկշռում առկա գույքի դուրսգրումը թույլատրելու մասին

 զեկ. Ա.Օհանյան

10․Վանաձորի համայնքապետարանի վարչական շենքի ջեռուցումը կազմակերպելու համար ժամանակավորապես հաստիքներ նախատեսելուն համաձայնություն տալու և աշխատակիցների աշխատավարձի չափեր սահմանելու մասին

                                                                                                                          զեկ. Ա.Օհանյան

11.Վանաձոր համայնքի ավագանու 2019 թվականի նոյեմբերի 28-ի թիվ 146 որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին

                                                                                                       զեկ. Գ.Բադյան

12․ Վանաձոր համայնքի ավագանու 2019 թվականի նոյեմբերի 28-ի թիվ 148 որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին

                                                                                                                             զեկ. Կ.Պառավյան

13.Վանաձոր համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող հողամասը համայնքային սեփականություն ճանաչելու մասին

     զեկ. Ս.Աբովյան

14․ Վանաձորի համսյնքի ավագանու 24 հուլիսի 2009 թվականի թիվ 61 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

 զեկ. Ս.Աբովյան

15․ Վանաձոր համայնքի ավագանու հերթական նիստի օրը որոշելու մասին

 զեկ. Մ. Ասլանյան

Նախագծերը հետևյալ հղումով՝ ավագանու նախագծեր

You May Also Like