Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

2020թ. սեպտեմբերի 17-ին` ժամը 11.00-ին համայնքապետարանի նիստերի դահլիճում կկայանա  համայնքի  ավագանու հերթական  նիստը

Օ Ր Ա Կ Ա Ր Գ ՈՒ Մ

    ժամը՝  11.00

1.Վանաձոր համայնքի ավագանու 2020թ. սեպտեմբերի 17-ի հերթական նիստի օրակարգը հաստատելու մասին

 զեկ. Մ.Ասլանյան

2.Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Վանաձոր համայնքի ավագանու 2019 թվականի դեկտեմբերի 23-ի թիվ 167-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին /262 000, 3862 000/

զեկ. Վ.Գրիգորյան

3.Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Վանաձոր համայնքի ավագանու 2019 թվականի դեկտեմբերի 23-ի թիվ 167-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին /13 674800/

 զեկ. Վ.Գրիգորյան

4.Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Վանաձոր համայնքի ավագանու 2019 թվականի դեկտեմբերի 23-ի թիվ 167-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին /836 000/

զեկ. Վ.Գրիգորյան

5.Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Վանաձոր համայնքի ավագանու 2019 թվականի դեկտեմբերի 23-ի թիվ 167-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին /16 335 400/

զեկ. Վ.Գրիգորյան

6.Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Վանաձոր համայնքի ավագանու 2019 թվականի դեկտեմբերի 23-ի թիվ 167-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին /228 321 100/

զեկ.Վ.Գրիգորյան

7.Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Վանաձոր համայնքի ավագանու 2019 թվականի դեկտեմբերի 23-ի թիվ 167-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին /54 100 000/

զեկ. Վ.Գրիգորյան

8.Զոհված զինծառայող Աշոտ Միքայելյանի ընտանիքին դրամական օգնություն հատկացնելու մասին

զեկ. Վ.Գրիգորյան

9.Հայաստանի Հանրապետության «Հայաստան» մարզական հասարակական կազմակերպության Վանաձորի մասնաճյուղին գույքահարկի գծով արտոնություն սահմանելու մասին

զեկ. Վ.Դավիթավյան

10.Վանաձոր համայնքի ավագանու 2017 թվականի հոկտեմբերի 25-ի թիվ 86-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին

զեկ. Վ.Դավիթավյան

11.Վանաձոր համայնքի վարչական տարածքում գտնվող սահմանափակման ենթակա ծառայության օբյեկտների տեղակայմանը հեռավորությանը ներկայացվող պահանջները սահմանելու մասին

զեկ. Ա.Մովսիսյան

12.Սամվել Մհերի Խալաթյանին «Վանաձորի պատվավոր քաղաքացի» կոչում շնորհելու մասին

զեկ. Գ.Բադյան

13.Վանաձոր համայնքի ավագանու 2019 թվականի նոյեմբերի 28-ի թիվ 146 որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին /8 մանկապարտեզ/

 զեկ. Գ.Բադյան

14.Վանաձոր համայնքի ավագանու 2019 թվականի նոյեմբերի 28-ի թիվ 146 որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին /31 մանկապարտեզ/

 զեկ. Գ.Բադյան

15.Վանաձոր համայնքի ավագանու 14 փետրվարի 2020 թվականի թիվ 7 որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին

 զեկ. Գ.Բադյան

16. ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձոր համայնքի 2020 թվականի հողային հաշվեկշիռը հաստատելու մասին

զեկ. Ս.Աբովյան

17.Վանաձոր համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող հողամասը համայնքային սեփականություն ճանաչելու մասին /06-001-0603-0058/

զեկ. Ս.Աբովյան

18.Վանաձոր համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող հողամասը համայնքային սեփականություն ճանաչելու մասին /06-001-4000-0001/

զեկ. Ս.Աբովյան

19. Վանաձոր համայնքի վարչական տարածքում գտնվող համայնքի սեփականություն հանդիսացող հողամասերի աճուրդային վաճառքի նվազագույն մեկնարկային գները սահմանելու մասին

զեկ. Ս.Աբովյան

20.Վանաձոր քաղաքի Իսահակյան փողոց թիվ 5-2/1 հասցեում գտնվող հողամասը Հայաստանի Հանրապետությանը նվիրաբերելու մասին

զեկ. Ս.Աբովյան

21.Վանաձոր համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող, Գուգարքի տարածաշրջանի Անտառամուտ գյուղին պատկանող, Օջուղի ձորի տարածքում գտնվող Յուրիկ Ղազարի Սարդարյանին սեփականության իրավունքով պատկանող շինությունների (ոչխարանոց (գոմ)) զբաղեցրած հողամասը սեփականության իրավունքով անհատույց տրամադրելուն համաձայնություն տալու մասին

զեկ. Ս.Աբովյան

22. Վանաձոր համայնքի Գ.Լուսավորչի փողոց 35-22/1 հասցեում գտնվող հողամասը ուղղակի վաճառքի ձևով Անահիտ Սարգսի Գրիգորյանին օտարելու մասին

զեկ. Ս.Աբովյան

23.Վանաձոր համայնքի վարչական սահմաններում՝ Լոռվա խճուղի թիվ 16-1, թիվ 16-1/2 և թիվ 16-1/3 հասցեներում գտնվող 06-001-1207-0029, 06-001-1207-0030 եվ 06-001-1207-0031 ծածկագրերով հողամասերի նպատակային նշանակությունները փոխելու մասին

զեկ. Ս.Աբովյան

24.Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Վանաձոր համայնքի Արցախ պուրակում «Զարթնիր Լաո» արձանի տեղադրմանը համաձայնություն տալու մասին

զեկ. Ս.Աբովյան

25.Վանաձոր համայնքի ավագանու հերթական նիստի օրը որոշելու մասին

զեկ. Մ. Ասլանյան

 

Նախագծերը հետևյալ հղումով՝ ավագանու նախագծեր։

You May Also Like