Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀՀ Լոռու  մարզի Վանաձորի  համայնքապետարանի շենքում  2020թ.  փետրվարի 24-ին` ժամը 1100ին, կկայանա համայնքային սեփականություն  հանդիսացող    աղբատար ավտոմեքենայի աճուրդ վաճառք դասական եղանակով

Աճուրդի մեկնարկային գին սահմանված է ըստ շուկայական արժեքի գնահատումն իրականացրած «ՄԱՐՄՈՍ» ՍՊԸի կողմից տրված ավտոմեքենայի գնահատման հաշվետվության

 

Հայտարարել աճուրդ հետևյալ ավտոմեքենան օտարելու մասին՝
ԿՕ-440-2 /Գազ-3309/ մակնիշի, 151 LL 70 պետհամարանիշի հատուկ աղբատար, թողարկման տարեթիվը՝ 2008թ., նույնացման համարը՝ XVL48321380001176,  շարժիչը՝  D1457E402636, մեկնարկային գինը՝ 950 000 /ինը հարյուր հիսուն հազար / ՀՀ դրամ / :

Աճուրդ – վաճառքին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է Վանաձորի համայնքապետարանի աճուրդային-մրցութային հանձնաժողով ներկայացնել անձը հաստատող փաստաթուղթ և Վանաձորի տեղական գանձապետական բաժանմունքի 900235401453  հաշվարկային հաշվին վճարել 25000 (քսանհինգ հազար) դրամի մուծման անդորրագիր:

Ավտոմեքենայի  նկատմամբ սահմանափակումներ  չկան:

Աճուրդ – վաճառքում հաղթող է ճանաչվում ամենաբարձր գին առաջարկած մասնակիցը:

Հայտերն ընդունվում են աշխատանքային օրերին մինչև  2020թ.  փետրվարի   20-ը` ժամը 18:00 :

Լրացուցիչ  տեղեկությունների    համար    դիմել   Վանաձորի համայնքապետարանի  աճուրդային-մրցութային հանձնաժողով:  Հասցե`  Տիգրան Մեծի պողոտա  22  Հեռ. (0322)4-66-10

Էլ. հասցե arxvanadzor@mail.ru

You May Also Like