Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

    ՀՀ Լոռու  մարզի Վանաձոր  համայնքում`  Վանաձորի համայնքապետարանի շենքում  2019թ.  դեկտեմբերի   17-ին` ժամը 1100ին, կկայանա համայնքային սեփականություն  հանդիսացող

հողամասերի աճուրդ և կրկնաճուրդ վաճառք դասական եղանակով: Վաճառվում են հողամասեր.

Անհատական  բնակարանաշինության, հասարակական սպասարկման օբյեկտների կառուցման, ավտոտնակների կառուցման,

 

Աճուրդի մեկնարկային գին սահմանելով հողի կադաստրային արժեքի չափով

 

  1. Հայտարարել աճուրդ հետևյալ հողամասերը օտարելու մասին

 

ա) Անհատական բնակարանաշինության համար

 

1ա.1 Բաթումի փողոց, թիվ 21-1/3 հողամաս 0,002649հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0345-ից,

1քմ  հողամասի  մեկնարկային գինը սահմանված է 2940 դրամ:

 

1ա. 2 Փարաջանովի փողոց, թիվ 4/1 հողամաս 0.0903հա, կադաստրային ծածկագիր – 008-022-ից,

1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

 

1ա. 3 Փարաջանովի փողոց, թիվ 4/2 հողամաս 0.0903հա, կադաստրային ծածկագիր – 008-023-ից,

1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

 

բ) Հասարակական սպասարկման օբյեկտների կառուցման համար

 

1բ.1 Շիրակացու փողոց, թիվ 2-3/1 հողամաս 0.01հա, կադաստրային ծածկագիր -06-001-0229-ից,

1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 2940 դրամ:

 

1բ.2 Շինարարների փողոց, թիվ 2/2-2 հողամաս 0,01021հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0728-ից,

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ

 

1բ.3  Համբարձումյան փողոց, թիվ 8/1-8 հողամաս 0,0056հա, կադաստրային ծածկագիր -06-001-1022-ից,

1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

 

1բ.4  Երևանյան խճուղի, թիվ 117/1-2 հողամաս 0.00381հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-1056-ից,

1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914  դրամ:

 

1բ.5 Երևանյան խճուղի, թիվ 129/30-1 հողամաս 0.00405հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-1055-ից,

1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

 

1բ.6  Տարոն-2 թաղամաս, Ուկրաինական պողոտա, թիվ 1/2-4 հողամաս 0,03հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0010-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է  1914 դրամ:

 

1բ.7  Տարոն-2 թաղամաս, թիվ 2/1-2 հողամաս 0.02372հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0009-ից,

1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914դրամ:

 

1բ.8  Տարոն -2 ՔՇՀ-4, թիվ 43/1-1 հողամաս  0,00225հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0035-ից,

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է  1914 դրամ:

 

1բ.9 Տարոն-4, Մեքենաշինարարների թիվ 41/1-8/1 հողամաս 0,00222հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0108-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

 

1բ.10 Տարոն-4, Ածխահատների թաղամաս թիվ 14/1 հողամաս 0.012հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0114-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

 

1բ.11 Տարոն-4 Մալաթիայի փողոց, թիվ 2/5 հողամաս 0,006հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0115-ից, 1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914  դրամ:

 

1բ.12  Տարոն-4 Մեքենաշինարարների, թիվ 36/15-1 հողամաս 0.0035 հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0109-ից, 1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914  դրամ:

 

1բ.13 Շիրակի խճուղի, թիվ 4/2-1 հողամաս 0.0330հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0007-ից,

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914  դրամ:

 

1բ.14  Տաշիրի խճուղի, թիվ 10 հողամաս 0,03հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0010-ից,

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914  դրամ:

 

1բ.15  Բաղրամյան պողոտա, թիվ 93/5 հողամաս 0.03601հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0052-ից,

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914  դրամ:

 

1բ.16  Նարեկացու փողոց, թիվ 4/3-1 հողամաս 0,0024հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0262-ից,

1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

 

1բ.17  Նարեկացու փողոց, թիվ 6-1/4 հողամաս 0,00666հա, կադաստրային ծածկագիր- 06-001-0262-ից,

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914  դրամ:

 

գ) Ավտոտնակների կառուցման համար

 

1գ.1 Չուխաջյան թաղամաս, թիվ 29-23/1 հողամաս 0.0028հա, կադաստրային ծածկագիր –  06-001-0757-ից, 1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 2940 դրամ:

 

1գ.2 Չուխաջյան թաղամաս, թիվ 11-1/1 հողամաս 0,0028հա, կադաստրային ծածկագիր –  06-001-0758-ից,

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 2940 դրամ:

 

1գ.3 Կ. Դեմիրճյան փողոց թիվ 2-12/2  հողամաս 0,00237հա, կադաստրային ծածկագիր –  06-001-0275-ից,

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 2940 դրամ:

 

1գ.4  Զոր. Անդրանիկի փողոց, թիվ  58-18/1 հողամաս 0,00262հա, կադաստրային ծածկագիր –  06-001-0761-ից, 1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 2940 դրամ:

 

1գ.5 Երևանյան խճուղի, թիվ 135-28/1 հողամաս 0.0024հա, կադաստրային ծածկագիր –  06-001-1054-ից,

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

 

1գ.6  Իսահակյան փողոց, թիվ 15-1/10 հողամաս 0,00756հա, կադաստրային ծածկագիր –  06-001-0745-ից,

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է  1914 դրամ:

 

1գ.7  Իսահակյան փողոց,  2-րդ նրբանցք, թիվ 5-12/1 հողամաս 0,01հա, կադաստրային ծածկագիր –  06-001-0730-ից 1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

 

1գ.8 Տարոն-2, ՔՇՀ-3, թիվ 91/3-2 հողամաս 0,00414հա, կադաստրային ծածկագիր –  06-001-0011-ից, 1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է  1914 դրամ:

 

1գ.9  Տարոն-2 ՔՇՀ-7, թիվ 4/4-1 հողամաս 0,00198հա, կադաստրային ծածկագիր –  06-001-0040-ից,

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

 

1գ.10  Տարոն – 4, Կանակա, թիվ 70/1-9 հողամաս 0,0049հա,  կադաստրային ծածկագիր –  06-001-0109-ից,

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

 

1գ.11  Տարոն-4, Բելոռուսների, թիվ 24/2-1 հողամաս 0,0021հա,  կադաստրային ծածկագիր –  06-001-0105-ից, 1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

 

1գ.12 Տարոն-4 Սեբաստիա, թիվ 59/7-1 հողամաս 0,0049հա, կադաստրային ծածկագիր –  06-001-0109-ից,

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

 

1գ.13 Տարոն-4 Սեբաստիա, թիվ 56-9/8 հողամաս 0.0021հա, կադաստրային ծածկագիր –  06-001-0105-ից,

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

 

1գ.14 Տարոն-4 Սեբաստիա, թիվ 56-9/9 հողամաս 0.0021հա, կադաստրային ծածկագիր –  06-001-0105-ից,

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

 

1գ.15 Տավրոս թաղամաս,  6-րդ փողոց, թիվ 6-1/1  հողամաս 0,00518հա, կադաստրային ծածկագիր –  06-001-0152-ից, 1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

 

1գ.16  Նարեկացու փողոց, թիվ 6/41-1 հողամաս 0,00198հա,  կադաստրային ծածկագիր –  06-001-0262-ից,

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

 

1գ.17  Նարեկացու փողոց, թիվ 6/41-2 հողամաս 0,00474հա, կադաստրային ծածկագիր -06-001-0262-ից,

1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

 

1գ.18  Նարեկացու փողոց, 3-րդ փակուղի, թիվ 30/3 հողամաս, 0,0024հա, կադաստրային ծածկագիր -06-001-0254-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ

 

1գ.19 Նարեկացու փողոց, թիվ 6/17-2 հողամաս 0,00231 հա,  կադաստրային ծածկագիր-  06-001-0262-ից, 1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է  1914 դրամ:

 

1գ.20 Նարեկացու փողոց, թիվ 10/3-1 հողամաս 0.00261հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0262-ից,

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

 

  1. Հայտարարել կրկնաճուրդ հետևյալ հողամասերը օտարելու մասին

 

ա) Ավտոտնակների կառուցման համար

 

2ա.1 Զոր. Անդրանիկի փողոց  թիվ 99-39/1 հողամաս 0,003 հա, կադաստրային ծածկագիր  –06-001-0594-ից, 1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 2940 դրամ:

  

Հողամասերի  նկատմամբ սահմանափակումներ  (սերվիտուտ) չկան:

Աճուրդ և կրկնաճուրդ – վաճառքին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է Վանաձորի համայնքապետարանի աճուրդային, մրցութային հանձնաժողով ներկայացնել անձը հաստատող փաստաթուղթ և Վանաձորի տեղական գանձապետական բաժանմունքի 900235401453  հաշվարկային հաշվին վճարել 25000 (քսանհինգ հազար) դրամի մուծման անդորրագիր:

Աճուրդ և կրկնաճուրդ – վաճառքում հաղթող է ճանաչվում ամենաբարձր գին առաջարկած մասնակիցը:

Հայտերն ընդունվում են աշխատանքային օրերին մինչև  2019թ.  դեկտեմբերի  13-ը` ժամը 18:00 :

Լրացուցիչ  տեղեկությունների    համար    դիմել   Վանաձորի համայնքապետարանի  աճուրդային, մրցութային հանձնաժողով:  Հասցե`  Տիգրան Մեծի պողոտա  22  Հեռ. (0322)4-66-10

Էլ. հասցե arxvanadzor@mail.ru

You May Also Like