Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձոր համայնքում 2019թ. դեկտեմբերի 9-ին` ժամը 11:00-ին, Վանաձորի համայնքապետարանի շենքում կկայանա համայնքային սեփականություն հանդիսացող
հողամասերի կառուցապատման իրավունքով տրամադրելու մրցույթ: Մրցույթի է դրվում հողամասեր.
բնակելի նշանակության շինությունների նպատակով , այգեգործական նպատակով հողամասերի, հասարակական սպասարկման օբյեկտների կառուցման , ավտոտնակների , այլ հողամասերի համար

ա) Բնակելի նշանակության շինությունների նպատակով հողամասերի համար
(10 տարի ժամկետով)
1ա.1 Զոր. Անդրանիկի փողոց թիվ 19/1-10 հողամաս 0.08396հա, կադաստրային ծածկագիր –06-001-0592-ից,
հողամասի վարձավճարի մեկնարկային գինը սահմանված է տարեկան 16792 դրամ:

բ) Այգեգործական նպատակով հողամասերի համար
(10 տարի ժամկետով)
1բ.1 Զոր. Անդրանիկի փողոց թիվ 8/3-2 հողամաս 0.02704հա, կադաստրային ծածկագիր –06-001-3308-0001-ից, հողամասի վարձավճարի մեկնարկային գինը սահմանված է ամսական 5408 դրամ:

գ) Հասարակական սպասարկման օբյեկտների կառուցման համար
(10 տարի ժամկետով)
1գ 1. Երևանյան խճուղի, թիվ 110-1/1 հողամաս 0.00349հա, կադաստրային ծածկագիր –06-001-3270-ից, հողամասի վարձավճար իմեկնարկային գինը սահմանված է ամսական 20940 դրամ:
1գ 2. Լոռվա խճուղի, թիվ 10/2-2/2 հողամաս 0,0060հա, կադաստրային ծածկագիր –06-001-3417-ից, հողամասի վարձավճարի մեկնարկային գինը սահմանված է ամսական 36000 դրամ:

դ) Ավտոտնակների համար
(10 տարի ժամկետով)
1դ 1. Կ. Դեմիրճյան փողոց, թիվ 28-11/1 հողամաս 0.00198հա, կադաստրային ծածկագիր –06-001-0329-ից, հողամասի վարձավճարի մեկնարկային գինը սահմանված է ամսական 476 դրամ:
1դ 2. Կ. Դեմիրճյան փողոց, թիվ 28-11/3 հողամաս 0.00198հա, կադաստրային ծածկագիր –06-001-0329-ից, հողամասի վարձավճարի մեկնարկային գինը սահմանված է ամսական 476 դրամ:

ե) Այլ հողամասերի համար
(10 տարի ժամկետով)
1ե.1 Նաիրի փողոց, թիվ 20-1 հողամաս 0,2156հա, կադաստրային ծածկագիր –06-001-0781-ից,
հողամասի վարձավճարի մեկնարկային գինը սահմանված է ամսական 43120 դրամ:
1ե.2 Նաիրի փողոց, թիվ 20-2 հողամաս 0.21569հա, կադաստրային ծածկագիր –06-001-0781-ից,
հողամասի վարձավճարի մեկնարկային գինը սահմանված է ամսական 43138 դրամ:

Հողամասերի նկատմամբ սահմանափակումներ (սերվիտուտ) չկան:
Մրցույթին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է Վանաձորի համայնքապետարանի աճուրդային-մրցութային հանձնաժողով ներկայացնել անձը հաստատող փաստաթուղթ և Վանաձորի տեղական գանձապետական բաժանմունքի 900235401453 հաշվարկային հաշվին վճարել 25000(քսանհինգ հազար) դրամի մուծման անդորրագիր:
Հայտերի ընդունումը դադարում է 2019թ. դեկտեմբերի 3-ին` ժամը 1800-ին:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմել Վանաձորի համայնքապետարանի աճուրդային-մրցութային հանձնաժողով: Հասցե Տիգրան Մեծի պողոտա 22 Հեռ. (0322)4-66-10
Էլ. հասցե arxvanadzor@mail.ru

You May Also Like