Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀՀ Լոռու  մարզի Վանաձոր  համայնքում`  Վանաձորի համայնքապետարանի շենքում  2019թ.  նոյեմբերի  26-ին` ժամը 1100ին, կկայանա համայնքային սեփականություն  հանդիսացող հողամասերի աճուրդ և կրկնաճուրդ վաճառք դասական եղանակով: Վաճառվում են հողամասեր.

Անհատական  բնակարանաշինության, հասարակական սպասարկման օբյեկտների կառուցման, ավտոտնակների կառուցման, արդյունաբերական օբյեկտների կառուցման համար

 Աճուրդի մեկնարկային գին սահմանելով հողի կադաստրային արժեքի չափով

 

  1. Հայտարարել աճուրդ հետևյալ հողամասերը օտարելու մասին

 

ա) Անհատական բնակարանաշինության համար

1ա.1 Չուխաջյան փողոց, թիվ 68-2-2/1 հողամաս 0,04հա,  կադաստրային ծածկագիր –  06-001-1059-ից   1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է  1914 դրամ:

բ) Հասարակական սպասարկման օբյեկտների կառուցման համար

1բ.1 Թումանյան փողոց, թիվ 6/1-6/1 հողամաս 0,00158 հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0433-ից, 1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է  4524 դրամ:

1բ.2 Աբովյան փողոց, թիվ 55-1/1 հողամաս 0,00571հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0450-ից, 1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է  4524 դրամ:

1բ.3 Բոշյան փողոց, թիվ 14-1/5 հողամաս 0,00512հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0422-ից, 1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է  4524 դրամ:

1բ.4 Վարդանանց փողոց, թիվ 86-51/11 հողամաս 0,01093հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0437-ից, 1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է  4524 դրամ:

1բ.5 Վարդանանց փողոց, թիվ 86-1/21 հողամաս 0,01517հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0437-ից, 1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է  4524 դրամ:

1բ.6 Տիգրան Մեծի պողոտա, թիվ 19-1/9 հողամաս 0,01162 հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0338-ից, 1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է  2940 դրամ:

1բ.7  Սանկտ Պետերբուրգի փողոց, թիվ 1-1/1 հողամաս 0,01387հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0553-ից, 1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է  2940 դրամ:

1բ.8  Սանկտ Պետերբուրգի փողոց, թիվ 5/5-1 հողամաս 0,024հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0588-ից, 1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է  2940 դրամ:

1բ.9 Հակոբյան փողոց, թիվ 4-4 հողամաս 0.95505հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0607-ից, 1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է  1650 դրամ:

1բ.10 Հակոբյան փողոց, թիվ 4-6 հողամաս 0.29484հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0608-ից, 1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է  1650 դրամ:

1բ.11 Հակոբյան փողոց, թիվ 4-8 հողամաս 0.38522հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0609-ից, 1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է  1650 դրամ:

1բ.12 Շիրակացու փողոց, թիվ 9/2-3 հողամաս 0,006հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0281-ից, 1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է  2940 դրամ:

1բ.13 Զոր. Անդրանիկի փողոց, թիվ 1/1-2-7  հողամաս 0,006հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0591-ից, 1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է  2940 դրամ:

1բ.14  Տարոն-4 Սեբաստիա, թիվ 63/23-1 հողամաս 0,0156 հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0109-ից, 1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է  1914  դրամ:

1բ.15  Տարոն-4 Բելոռուսների, թիվ 33/3  հողամաս 0,01 հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0105-ից, 1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է  1914  դրամ:

1բ.16 Տարոն-2 ՔՇՀ-3, թիվ 6/1-4 հողամաս 0.0035հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0016-ից, 1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է  1914 դրամ:

1բ.17  Տավրոսի  4-րդ փողոց, 2-րդ նրբանցք, թիվ 44-3 հողամաս 0.01561հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0145-ից, 1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է  1914  դրամ:

1բ.18  Տավրոսի  4-րդ փողոց, 2-րդ նրբանցք, թիվ 44-2/1 հողամաս 0.00364հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0145-ից, 1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է  1914  դրամ:

1բ.19 Տաշիրի խճուղի, թիվ 14 հողամաս 0.00639հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0011-ից, 1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է  1914  դրամ:

1բ.20 Բաղրամյան պողոտա, թիվ 63-1/2 հողամաս 0,032հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0053-ից, 1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է  1914  դրամ:

1բ.21 Նարեկացու փողոց, թիվ  1/1-6 հողամաս 0,62755հա, կադաստրային ծածկագիր- 06-001-0207-ից, 1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է  1914  դրամ:

1բ.22  Նարեկացու փողոց, թիվ 1/1-7 հողամաս 0,03հա, կադաստրային ծածկագիր- 06-001-0207-ից, 1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է  1914  դրամ:

1բ.23 Խնձորուտ 2 փողոց, թիվ 19/1-1 հողամաս 0,0042հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-1030-ից, 1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է  1914  դրամ:

1բ.24 Առափնյա  փողոց,   թիվ 1/1-1 հողամաս 0,006հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0174-ից, 1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է  1914  դրամ:

գ) Ավտոտնակների կառուցման համար

1գ.1 Թումանյան փողոց, թիվ 1/97-1 հողամաս 0,0021 հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0434-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է  4524 դրամ:

1գ.2 Վարդանանց փողոց, թիվ 86-1/22 հողամաս 0,0064 հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0437-ից, 1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է  4524 դրամ:

դ) Արդյունաբերական օբյեկտների կառուցման համար

1դ.1 Վարդանանց  փողոց, թիվ 12-1/11 հողամաս 0,01915հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0284-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է  2940 դրամ:

1դ.2  Գործարանային փողոց, թիվ 7-1/1 հողամաս 0.32445հա, կադաստրային ծածկագիր  – 06-001-0061-ից, 1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

 

  1. Հայտարարել կրկնաճուրդ հետևյալ հողամասերը օտարելու մասին

 

ա) Անհատական բնակարանաշինության համար

2ա.1 Շիրակացու փողոց, թիվ 10-10/1 հողամաս, 0,0544հա, կադաստրային ծածկագիր –  06-001-0285-ից,

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է  2940 դրամ:

բ) Հասարակական սպասարկման օբյեկտների կառուցման համար

2բ.1 Վերածննդի փողոց, թիվ 6/1 հողամաս 0.0036հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0041-ից, 1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է  1914  դրամ:

գ) Ավտոտնակների կառուցման համար

2գ.1 Տարոն-2, ՔՇՀ-3 թիվ 72/5-1 հողամաս 0.00266 հա, կադաստրային ծածկագիր  – 06-001-0010-ից, 1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

2գ.2 Զոր. Անդրանիկի փողոց  թիվ 99-39/1 հողամաս 0,003 հա, կադաստրային ծածկագիր  –06-001-0594-ից, 1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 12940 դրամ:

  

Հողամասերի  նկատմամբ սահմանափակումներ  (սերվիտուտ) չկան:

Աճուրդ և կրկնաճուրդ – վաճառքին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է Վանաձորի համայնքապետարանի աճուրդային, մրցութային հանձնաժողով ներկայացնել անձը հաստատող փաստաթուղթ և Վանաձորի տեղական գանձապետական բաժանմունքի 900235401453  հաշվարկային հաշվին վճարել 25000 (քսանհինգ հազար) դրամի մուծման անդորրագիր:

Աճուրդ և կրկնաճուրդ – վաճառքում հաղթող է ճանաչվում ամենաբարձր գին առաջարկած մասնակիցը:

Հայտերն ընդունվում են աշխատանքային օրերին մինչև  2019թ.  նոյեմբերի  22-ը` ժամը 18:00 :

Լրացուցիչ  տեղեկությունների    համար    դիմել   Վանաձորի համայնքապետարանի  աճուրդային, մրցութային հանձնաժողով:  Հասցե`  Տիգրան Մեծի պողոտա  22  Հեռ. (0322)4-66-10

Էլ. հասցե arxvanadzor@mail.ru

You May Also Like