Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձոր համայնքում 2019թ. հոկտեմբերի 30-ին` ժամը 11:00-ին, Վանաձորի համայնքապետարանի շենքում կկայանա համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերի կրկնաճուրդ վաճառք դասական եղանակով: Վաճառվում են հողամասեր.
Անհատական բնակարանաշինության, հասարակական սպասարկման օբյեկտների կառուցման համար

Կրկնաճուրդի մեկնարկային գին սահմանելով հողի կադաստրային արժեքի չափով

1. Հայտարարել կրկնաճուրդ հետևյալ հողամասերը օտարելու մասին

ա) Անհատական բնակարանաշինության համար

1ա.1 Զորյան փողոց, թիվ 7-1/1 հողամաս 0,06985հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0281-0017
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1765 դրամ:
1ա.2 Սանկտ-Պետերբուրգի փողոց, թիվ 8/12-2 հողամաս 0,05691հա, կադաստրային ծածկագիր –
06-001-0648-0038
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 2940 դրամ:
1ա.3 Փարաջանովի փողոց, թիվ 4/1 հողամաս 0,0903հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-008-022
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:
1ա.4 Փարաջանովի փողոց, թիվ 4/2հողամաս 0,0903հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-008-023
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

բ) Հասարակական սպասարկման օբյեկտի կառուցման համար

1բ.1 Տարոն-4, Բելոռուսների թաղամաս, թիվ 34/2-2 հողամաս 0,03հա, կադաստրային ծածկագիր –
06-001-0105-0093
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:
1բ.2 Տարոն-2 թաղամաս, Ուկրաինական պողոտա, թիվ 1/2-3 հողամաս 0.018հա, կադաստրային
ծածկագիր – 06-001-0010-0029
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:
1բ.3 Շիրակի խճուղի, թիվ 9-1 հողամաս 0.02հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-3600-0003
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1150 դրամ:
1բ.4 Շիրակի խճուղի, թիվ 9-2 հողամաս 0.02հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-3600-0004
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1150 դրամ:
1բ.5 Լոռվա խճուղի, թիվ 19-1 հողամաս 0.02088հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-1201-ից
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:
1բ.6 Լոռվա խճուղի, թիվ 8-8 հողամաս 0,0465հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-1202-ից
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

Հողամասերի նկատմամբ սահմանափակումներ (սերվիտուտ) չկան:
Կրկնաճուրդ – վաճառքին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է Վանաձորի համայնքապետարանի աճուրդային-մրցութային հանձնաժողով ներկայացնել անձը հաստատող փաստաթուղթ և Վանաձորի տեղական գանձապետական բաժանմունքի 900235401453 հաշվարկային հաշվին վճարել 25000 (քսանհինգ հազար) դրամի մուծման անդորրագիր:
Կրկնաճուրդ – վաճառքում հաղթող է ճանաչվում ամենաբարձր գին առաջարկած մասնակիցը:
Հայտերն ընդունվում են աշխատանքային օրերին մինչև 2019թ. հոկտեմբերի 26-ը` ժամը 18:00 :
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմել Վանաձորի համայնքապետարանի աճուրդային-մրցութային հանձնաժողով: Հասցե` Տիգրան Մեծի պողոտա 22 Հեռ. (0322)4-66-10
Էլ. հասցե arxvanadzor@mail.ru

You May Also Like