Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

2018թ. սեպտեմբերի 14-ին` ժամը 11.00-ին համայնքապետարանի նիստերի դահլիճում կկայանա համայնքի ավագանու հերթական նիստը

Օրակարգում

1. Վանաձոր համայնքի ավագանու 2018թ. սեպտեմբերի 14-ի հերթական նիստի օրակարգը հաստատելու մասին

զեկ. Մ.Ասլանյան

2. Վանաձոր համայնքի ավագանու 2017 թվականի դեկտեմբերի 20-ի թիվ 109-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին /11.791.000/

զեկ.՝ Վ.Գրիգորյան

3. Վանաձոր համայնքի ավագանու 2017 թվականի դեկտեմբերի 20-ի թիվ 109-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին /5.622.222/

զեկ.՝ Վ.Գրիգորյան

4. Վանաձոր համայնքի ավագանու 2017 թվականի դեկտեմբերի 20-ի թիվ 109-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին /3.800.000/

զեկ.՝ Վ.Գրիգորյան

5. Վանաձոր համայնքի ավագանու 2017 թվականի դեկտեմբերի 20-ի թիվ 109-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին 3.500.000/

զեկ.՝ Վ.Գրիգորյան

6. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Վանաձոր համայնքի սեփականություն համարվող արխիվային փաստաթղթերի սեփականության իրավունքը պետական սեփականության փոխանցելու մասին

զեկ.՝ Ա.Օհանյան

7. Վանաձոր համայնքի սեփականություն հանդիսացող հողամասերը մրցույթով կառուցապատման իրավունքով տրամադրելու և հողամասերի վարձավճարների մեկնարկային գներ սահմանելու մասին

զեկ.՝ Ս.Աբովյան

8.Վանաձոր համայնքի վարչական տարածքում գտնվող համայնքի սեփականություն հանդիսացող հողամասերի աճուրդային վաճառքի նվազագույն մեկնարկային գներին համաձայնություն տալու մասին

զեկ.՝Ս.Աբովյան

9. «Վանաձոր համայնքի թիվ 32 մանկապարտեզ» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությանը շինություն և հողամաս անհատույց օգտագործման իրավունքով տրամադրելու մասին

զեկ.՝Ս.Աբովյան

10. «Վանաձոր համայնքի թիվ 33 մանկապարտեզ» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությանը շինություն և հողամաս անհատույց օգտագործման իրավունքով տրամադրելու մասին

զեկ.՝Ս.Աբովյան

11. Վանաձոր համայնքի Լուսավորչի փողոցի թիվ 49-41/1 հասցեում գտնվող տաղավարը և դրանով զբաղեցված հողամասը ուղղակի վաճառքի ձևով Համլետ Վահանի Մալումյանին օտարելու մասին

զեկ.՝Ս.Աբովյան

12. Զորավար Անդրանիկի հիշատակը հավերժացնող հուշարձանի տեղադրմանը համաձայնություն տալու մասին

զեկ.՝Ս.Աբովյան

13. Սուրեն Սարգսի Բասենցյանի հիշատակը հավերժացնող հուշատախտակի տեղադրմանը համաձայնություն տալու մասին

զեկ.՝Ս.Աբովյան

14. Վանաձոր համայնքի ավագանու 2017 թվականի դեկտեմբերի 11-ի «Վանաձոր համայնքի համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունների հաստիքացուցակները, պաշտոնային դրույքաչափերը հաստատելու մասին» թիվ 105-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին /Թիվ 5 մանկապարտեզ/

զեկ.՝ Գ.Բադյան

15. Վանաձոր համայնքի ավագանու 2017 թվականի դեկտեմբերի 11-ի «Վանաձոր համայնքի համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունների հաստիքացուցակները, պաշտոնային դրույքաչափերը հաստատելու մասին» թիվ 105-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին /Գուսան Զաքարյանի անվան մշակույթի տուն/

զեկ.՝ Գ.Բադյան

16. «Վանաձորի համայնքի թիվ 1 մշակույթի տուն» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունը անվանափոխելու

զեկ.՝ Գ.Բադյան

17. Գրադարանային գույք և գրքային ֆոնդ նվիրաբերելու մասին

զեկ.՝ Վ.Դավիթավյան

18. «Լոռու մարզի ձյուդոյի ֆեդերացիա» հասարակական կազմակերպությանը անհատույց օգտագործման իրավունքով տարածք տրամադրելու մասին

զեկ.՝ Վ.Դավիթավյան

19. Տիգրան Վասակի Կիրակոսյանին վարձակալությամբ բնակարան հանձնելու մասին

զեկ.՝ Կ.Պառավյան

20. Վանաձոր համայնքի ավագանու հերթական նիստի օրը որոշելու մասին

զեկ.՝ Մ.Ասլանյան

You May Also Like