Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

2018թ. հունիսի 25-ին` ժամը 11.00-ին համայնքապետարանի նիստերի դահլիճում
կկայանա համայնքի ավագանու հերթական նիստը

Օ Ր Ա Կ Ա Ր Գ ՈՒ Մ
1.Վանաձոր համայնքի ավագանու 2018թ. հունիսի 25-ի հերթական նիստի օրակարգը հաստատելումասին

զեկ. Մ.Ասլանյան

2.Վանաձոր համայնքի ավագանու 2017 թվականի դեկտեմբերի 20-ի թիվ 109-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին

զեկ.՝ Վ.Գրիգորյան

3.Վանաձոր համայնքի ավագանու 2018 թվականի մայիսի 30-ի թիվ 67 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին

զեկ.՝ Վ.Գրիգորյան

4.Վանաձոր համայնքի ավագանու 2018 թվականի մարտի 29-ի թիվ 28-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին

զեկ.՝Ա.Հովհաննիսյան

5.ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձոր համայնքի 2018թ. հողային հաշվեկշիռը հաստատելու մասին

զեկ.՝Ս.Աբովյան

6.Վանաձոր համայնքի վարչական տարածքում գտնվող համայնքի սեփականություն հանդիսացող հողամասերի աճուրդային վաճառքի նվազագույն մեկնարկային գներին համաձայնություն տալու մասին

զեկ.՝Ս.Աբովյան

7.Վանաձոր համայնքի Մ.Մատինյանի անվան թիվ 19 մանկապարտեզ համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությանը շինություն և հողամաս անհատույց օգտագործման իրավունքով տրամադրելու մասին

զեկ.՝Ս.Աբովյան

8.Վանաձոր համայնքի վարչական սահմաններում՝ Նարեկացի փողոցի հարակից տարածքում գտնվող 0.000075 հա մակերեսով 06-001-2741-0001 ծածկագրով և 0.001279 հա մակերեսով 06-001-0315-0009 ծածկագրով հողամասերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին

զեկ.՝Ս.Աբովյան

9.Վանաձոր համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող հողամասը համայնքային սեփականություն ճանաչելու և փոստային հասցե տրամադրելու մասին

զեկ.՝Ս.Աբովյան

10.Վանաձոր համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքի աճուրդային կարգով օտարելուն համաձայնություն տալու մասին

զեկ.` Վ.Դավիթավյան

11.Վանաձոր համայնքի ավագանու հերթական նիստի օրը որոշելու մասին

զեկ.` Մ.Ասլանյան

You May Also Like