Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

2017թ. սեպտեմբերի 19-ին` ժամը 11.00-ին համայնքապետարանի նիստերի դահլիճում
կկայանա համայնքի ավագանու հերթական նիստը

Օ Ր Ա Կ Ա Ր Գ ՈՒ Մ

  1. Վանաձոր համայնքի ավագանու 2017թ. սեպտեմբերի 19-ի հերթական նիստի օրակարգը հաստատելու մասին

զեկ. Մ.Ասլանյան

  1. Վանաձոր համայնքի համայնքային ենթակայության թիվ 35 մանկապարտեզում ներառական կրթությամբ խումբ բացելու մասին

զեկ. Գ.Բադյան

  1. Վանաձոր համայնքի ավագանու 2017 թվականի մարտի 31-ի «Վանաձոր համայնքի 2017 թվականի բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 8-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին

զեկ.՝ Վ.Գրիգորյան

  1. Վանաձոր համայնքի վարչական տարածքում գտնվող համայնքի սեփականություն հանդիսացող հողամասերի աճուրդային վաճառքի նվազագույն մեկնարկային գներին համաձայնություն տալու մասին

զեկ.՝ Ս.Աբովյան

  1. «Ռադ Սանե Վաշամիր գրուպ» ՍՊԸ-ին Վանաձոր համայնքի Շիրակի խճուղի թիվ 6 («Լոռի ՃՇՇ» ՓԲԸ) հասցեի տարածքի հարավարևմտյան մասում գտնվող հողամասը նվիրաբերության պայմանագրով անհատույց սեփականության իրավունքով տրամադրելու մասին

զեկ.՝ Ս.Աբովյան

  1. Վանաձոր համայնքի Բաղրամյան պողոտա թիվ 94/1 հասցեում գտնվող խանութը ուղղակի վաճառքի ձևով Անդրանիկ Վազգենի Մարուքյանին օտարելու մասին

զեկ.՝ Ս.Աբովյան

  1. Վանաձոր համայնքի Գր.Լուսավորչի փողոցի թիվ 56/1 հասցեում գտնվող վարսավիրանոցը և դրանով զբաղեցված հողամասը ուղղակի վաճառքի ձևով Ժորա Կարապետյանին օտարելու մասին

զեկ.՝ Ս.Աբովյան

  1. Լևոն Եղիշի Խաչատրյանին նվիրված հուշատախտակի տեղադրմանը համաձայնություն տալու մասին

զեկ.` Ս.Աբովյան

  1. Ոչ բնակելի տարածքի վարձակալության պայմանագիրը լուծելու և Վանաձոր համայնքի ավագանու 2009 թվականի հուլիսի 24-ի թիվ 58 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

զեկ.` Վ.Դավիթավյան

  1. Վանաձոր համայնքի ավագանու հերթական նիստի օրը որոշելու մասին

զեկ.` Մ.Ասլանյան

You May Also Like

Leave a Reply