Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀՀ Լոռու  մարզի Վանաձոր  համայնքում  2018թ.  հուլիսի 13-ին`  ժամը 1500ին, Վանաձորի համայնքապետարանի շենքում կկայանա համայնքային սեփականություն  հանդիսացող

հողամասերի  աճուրդ վաճառք: Վաճառվում են հողամասեր.

Հասարակական սպասարկման օբյեկտների, կոմունալ սպասարկման օբյեկտների և ավտոտնակների կառուցման համար 0,34422հա 7 լոտով, 0,1հա 1լոտով  և  0.0049հա  2լոտով

  Աճուրդի մեկնարկային գին սահմանելով հողի կադաստրային արժեքի չափով

ա) Հասարակական սպասարկման օբյեկտների կառուցման համար

1ա.1   Բաթումի  փողոց թիվ 14-1/2 հողամաս   0.01773հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0340-0001-ից

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 2940 դրամ:

1ա.2   Հակոբյան  փողոց թիվ 5/1-1 հողամաս  0.11634հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0606-ից

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 2940 դրամ:

1ա.3   Հակոբյան  փողոց թիվ 90 հողամաս  0.15575հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0781-0001-ից

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 2940 դրամ:

1ա.4  Սանկտ-Պետերբուրգի փողոց թիվ 4-4 հողամաս  0.01հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0648-

0004-ից

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 2940 դրամ:

1ա.5   Սանկտ-Պետերբուրգի փողոց թիվ 6/1-1 հողամաս  0.02708հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-

0648-0004-ից

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 2940 դրամ:

1ա.6   Սանկտ-Պետերբուրգի փողոց թիվ 5/6-2 հողամաս  0.01522հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-

0740-ից

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 2940 դրամ:

1ա.7  Տարոն-4 Սեբ. թիվ 56/1-1 հողամաս   0.0021հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0109-0126

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

բ) Կոմունալ սպասարկման օբյեկտների տարածքների համար

1բ.1    Նարեկացու փողոց թիվ 3/5-1 հողամաս   0.1հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0208-0006-ից

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

գԱվտոտնակների կառուցման համար

1գ.1    Տարոն-2 ՔՇՀ-4 թիվ 50/12-1 հողամաս   0.0021հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0035-0042

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

1գ.2    Տարոն-2 ՔՇՀ-4 թիվ 43/4-1 հողամաս   0.0028հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0035-0040

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

Հողամասերի  նկատմամբ սահմանափակումներ  (սերվիտուտ) չկան:

Աճուրդին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է Վանաձորի համայնքապետարանի աճուրդային-մրցութային հանձնաժողով ներկայացնել անձը հաստատող փաստաթուղթ և Վանաձորի տեղական գանձապետական բաժանմունքի 900235401453  հաշվարկային հաշվին վճարել 25000(քսանհինգ հազար) դրամի մուծման անդորրագիր:

Աճուրդում հաղթող է ճանաչվում ամենաբարձր գին առաջարկած մասնակիցը:

Հայտերի  ընդունումը   դադարում   է  2018թ.  հուլիսի 09-ին` ժամը 1800-ին:

Լրացուցիչ  տեղեկությունների    համար    դիմել   Վանաձորի համայնքապետարանի  աճուրդային-մրցութային հանձնաժողով:  Հասցե  Տիգրան Մեծի պողոտա  22  Հեռ. (0322)4-66-10

Էլ. հասցե arxvanadzor@mail.ru

You May Also Like