Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

    ՀՀ Լոռու  մարզի Վանաձոր  համայնքում  2018թ.  հունիսի 19-ին`  ժամը 15:00ին, Վանաձորի համայնքապետարանի շենքում կկայանա համայնքային սեփականություն  հանդիսացող

հողամասերի  աճուրդ և կրկնաճուրդ վաճառք: Վաճառվում են հողամասեր.

Անհատական  բնակարանաշինության, հասարակական սպասարկման օբյեկտների, ավտոտնակների կառուցման համար 0,031հա 1 լոտով, 0.35757հա  6 լոտով, 0.00587հա 2 լոտով   և  0.0371հա 1 լոտով,  0.016771հա 2 լոտով 

  Աճուրդի մեկնարկային գին սահմանելով հողի կադաստրային արժեքի չափով

 

ա) Անհատական բնակարանաշինության համար

1ա.1 Զորյան փող. թիվ 4-4 հողամաս 0.031հա,կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0746-0044

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4524 դրամ:

բ) Հասարակական սպասարկման օբյեկտների կառուցման համար

1բ.1   Կ. Դեմիրճյան  փողոց թիվ 1-39 հողամաս   0.025հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0224-0008-ից

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

1բ.2   Կ. Դեմիրճյան  փողոց թիվ 1-40 հողամաս   0.02հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0224-0008-ից

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

1բ.3   Կ. Դեմիրճյան  փողոց թիվ 1-41 հողամաս   0.02հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0224-0008-ից

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

1բ.4    Նարեկացու փողոց թիվ 3/4 հողամաս   0.01962հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0208-ից

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

1բ.5   Բաղրամյան պող. թիվ 93/1-1 հողամաս   0.08031հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0052-0064-ից

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

1բ.6   Բաղրամյան պող. թիվ 93/1-2 հողամաս   0.19264հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0052-0064-ից

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

գ) Ավտոտնակների կառուցման համար

1գ.1   Տարոն-4, Ածխ. թիվ 4/6-1 հողամաս   0.0024հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0114-0032

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

1գ.2   Նարեկացու փ. 3-րդ փակ. թիվ 2/2  հողամաս 0.00347հա,կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0254-0077

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

   Կրկնաճուրդի մեկնարկային գին սահմանելով հողի կադաստրային արժեքի չափով

ա) Անհատական բնակարանաշինության համար

2ա.1   Չուխաջյան  փողոց թիվ 66/22 հողամաս   0.0371հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-1059-0066

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

բ) Հասարակական սպասարկման օբյեկտների կառուցման համար

2բ.1   Զորյան  փողոց թիվ 81-1 հողամաս   0.01214հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0437-0174

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4524 դրամ:

2բ.2   Տարոն-4, Մեք. թիվ 32-3/1 հողամաս   0.004631հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0109-0121

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

Հողամասերի  նկատմամբ սահմանափակումներ  (սերվիտուտ) չկան:

Աճուրդին և կրկնաճուրդին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է Վանաձորի համայնքապետարանի աճուրդային-մրցութային հանձնաժողով ներկայացնել անձը հաստատող փաստաթուղթ և Վանաձորի տեղական գանձապետական բաժանմունքի 900235401453  հաշվարկային հաշվին վճարել 25000(քսանհինգ հազար) դրամի մուծման անդորրագիր:

Աճուրդում և կրկնաճուրդում հաղթող է ճանաչվում ամենաբարձր գին առաջարկած մասնակիցը:

Հայտերի  ընդունումը   դադարում   է  2018թ.  հունիսի 13-ին` ժամը 18:00-ին:

Լրացուցիչ  տեղեկությունների    համար    դիմել   Վանաձորի համայնքապետարանի  աճուրդային-մրցութային հանձնաժողով:  Հասցե  Տիգրան Մեծի պողոտա  22  Հեռ. (0322)4-66-10

Էլ. հասցե arxvanadzor@mail.ru

You May Also Like