Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀՀ Լոռու  մարզի Վանաձոր  համայնքում  2018թ.  մայիսի 22-ին`  ժամը 15:00ին, Վանաձորի համայնքապետարանի շենքում կկայանա համայնքային սեփականություն  հանդիսացող հողամասերի  աճուրդ վաճառք: Վաճառվում են հողամասեր.

Հասարակական սպասարկման օբյեկտների,_ ավտոտնակների կառուցման համար 0,131242հա 8 լոտով  և  0.0129հա  4լոտով

  Աճուրդի մեկնարկային գին սահմանելով հողի կադաստրային արժեքի չափով

ա) Հասարակական սպասարկման օբյեկտների կառուցման համար

1ա.1   Մյասնիկյան  փողոց թիվ 12-2/1 հողամաս   0.004372հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0437-0175

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4524 դրամ:

1ա.2   Բանակի  փողոց թիվ 8/10 հողամաս  0.00532հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-3302-0010

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4524 դրամ:

1ա.3   Ռ. Բոշյան  փողոց թիվ 5 հողամաս  0.025հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0432-0004

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 2940 դրամ:

1ա.4   Տարոն-2 ՔՇՀ-4 թիվ 1/4-1 հողամաս  0.0089հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0039-0061

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

1ա.5   Տարոն-4 Մեք.  թիվ 8/3-1 հողամաս  0.00922հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0108-0150

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

1ա.6   Տարոն-4 Մեք.  թիվ 41բ/10-1 հողամաս  0.0091հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0108-0149

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

1ա.7   Տարոն-4 Սեբ.  թիվ 48-3/2 հողամաս  0.00635հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0108-0133

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

1ա.8   Լոռվա խճ. թիվ 20/1 հողամաս  0.06298հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-1207-0001-ից

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

բ) Ավտոտնակների կառուցման համար

1բ.1    Տարոն-4 Մեք. թիվ 4/20-1 հողամաս   0.0036հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0109-0125

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

1բ.2    Տարոն-4 Մեք. թիվ 25/16-2 հողամաս   0.003հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0108-0144

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

1բ.3    Տարոն-4 Ածխ. թիվ 5/3-1 հողամաս   0.0024հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0114-0031

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

1բ.4    Տարոն-4 Ածխ. թիվ 32/5-1 հողամաս   0.0039հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0114-0033

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

Հողամասերի  նկատմամբ սահմանափակումներ  (սերվիտուտ) չկան:

Աճուրդին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է Վանաձորի համայնքապետարանի աճուրդային-մրցութային հանձնաժողով ներկայացնել անձը հաստատող փաստաթուղթ և Վանաձորի տեղական գանձապետական բաժանմունքի 900235401453  հաշվարկային հաշվին վճարել 25000(քսանհինգ հազար) դրամի մուծման անդորրագիր:

Աճուրդում հաղթող է ճանաչվում ամենաբարձր գին առաջարկած մասնակիցը:

Հայտերի  ընդունումը   դադարում   է  2018թ.  մայիսի 16-ին` ժամը 18:00-ին:

Լրացուցիչ  տեղեկությունների    համար    դիմել   Վանաձորի համայնքապետարանի  աճուրդային-մրցութային հանձնաժողով:  Հասցե  Տիգրան Մեծի պողոտա  22  Հեռ. (0322)4-66-10

Էլ. հասցե arxvanadzor@mail.ru

You May Also Like