Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀՀ Լոռու  մարզի Վանաձոր  համայնքում  2018թ.  ապրիլի 10-ին`  ժամը 1500ին, Վանաձորի համայնքապետարանի շենքում կկայանա համայնքային սեփականություն  հանդիսացող

հողամասերի  աճուրդ և կրկնաճուրդ վաճառք: Վաճառվում են հողամասեր.

Անհատական  բնակարանաշինության, հասարակական սպասարկման օբյեկտների, ավտոտնակների և արդյունաբերական օբյեկտների  կառուցման համար 0,01665հա 2 լոտով, 0.120946հա  10 լոտով, 0.018հա 4 լոտով, 0.76876հա 2լոտով   և  0.01214հա 1 լոտով, 0.0076հա 3 լոտով

  Աճուրդի մեկնարկային գին սահմանելով հողի կադաստրային արժեքի չափով

ա) Անհատական բնակարանաշինության համար

1ա.1 Թևոսյան փող. թիվ 13/1-2 հողամաս   0.00584հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0257-0103

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

1ա.2 Ամիրյան փող. թիվ 9/37 հողամաս   0.01081հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0766-0022

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 2940 դրամ:

   բ) Հասարակական սպասարկման օբյեկտների կառուցման համար

1բ.1 Թատերական փող. թիվ 2/2-1 հողամաս   0.01148հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0429-0228

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4524 դրամ:

1բ.2 Ռ. Բոշյան  փող. թիվ 24 հողամաս   0.012հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0431-0010

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4524 դրամ:

1բ.3 Ռ. Բոշյան  փող. թիվ 24-1 հողամաս   0.01735հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0431-0011

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4524 դրամ:

1բ.4 Բանակի  փող. թիվ 8/9 հողամաս   0.004հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-3302-0009

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4524 դրամ:

1բ.5 Կ. Դեմիրճյան  փող. թիվ 1-38 հողամաս   0.03122հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0224-0025

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

1բ.6 Շինարարների փող. թիվ 12-4 հողամաս 0.01088հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0728-0032

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

1բ.7 Ներսիսյան նրբ. թիվ 5-1 հողամաս   0.0036հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0743-0032

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

1բ.8 Տարոն-4, Մեք. թիվ 32-3/1 հողամաս   0.004631հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0109-0121

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

1բ.9 Նարեկացու փող. թիվ 2/5-1 հողամաս   0.02496հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0314-0001

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

1բ.10 Գր. Լուսավորչի փող. թիվ 37-2/3 հողամաս 0.000825հա, կադաստրային ծածկագիր–06-001-0424-0443

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4524 դրամ:

գ) Ավտոտնակների կառուցման համար

1գ.1 Լազյան փող.  թիվ 45-4/1 հողամաս   0.0035հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0428-0177

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4524 դրամ:

1գ.2 Շիրակի խճ. թիվ 60/9-1 հողամաս   0.0027հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0145-0100

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

1գ.3 Տարոն-4, Մեք. թիվ 62/23-1 հողամաս   0.0024հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0108-0146

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

1գ.4 Նարեկացու փող. թիվ 47/11-1 հողամաս   0.0094հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0254-0074

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

դ) Արդյունաբերական օբյեկտների կառուցման համար

1դ.1 Գործարանային փող. թիվ 13-1 հողամաս 0.40244հա, կադաստրային ծածկագիր–06-001-0061-0046

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 957 դրամ:

1դ.2 Դ. Դեմիրճյան փող. թիվ 7/2  հողամաս 0.36632հա, կադաստրային ծածկագիր–06-001-0758-0085

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 957 դրամ:

   Կրկնաճուրդի մեկնարկային գին սահմանելով հողի կադաստրային արժեքի չափով

ա) Հասարակական սպասարկման օբյեկտների կառուցման համար

2ա.1 Զորյան  փող. թիվ 81-1 հողամաս  0.01214հա, կադաստրային ծածկագիր–06-001-0437-0174

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4524 դրամ:

բ) Ավտոտնակների կառուցման համար

2բ.1   Տարոն-1 թիվ 3/10-1 հողամաս  0.0024հա,  կադաստրային ծածկագիր – 06-001-029-006

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

2բ.2   Տարոն-3 ՔՇՀ-7 թիվ 51/1-1 հողամաս  0.0026հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0006-0027

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

2բ.3   Տարոն-3 ՔՇՀ-7 թիվ 51/1-4 հողամաս   0.0026հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0006-0024

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

Հողամասերի  նկատմամբ սահմանափակումներ  (սերվիտուտ) չկան:

Աճուրդին և կրկնաճուրդին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է Վանաձորի համայնքապետարանի աճուրդային-մրցութային հանձնաժողով ներկայացնել անձը հաստատող փաստաթուղթ և Վանաձորի տեղական գանձապետական բաժանմունքի 900235401453  հաշվարկային հաշվին վճարել 25000(քսանհինգ հազար) դրամի մուծման անդորրագիր:

Աճուրդում և կրկնաճուրդում հաղթող է ճանաչվում ամենաբարձր գին առաջարկած մասնակիցը:

Հայտերի  ընդունումը   դադարում   է  2018թ.  ապրիլի  05-ին` ժամը 1800-ին:

Լրացուցիչ  տեղեկությունների    համար    դիմել   Վանաձորի համայնքապետարանի  աճուրդային-մրցութային հանձնաժողով:  Հասցե  Տիգրան Մեծի պողոտա  22  Հեռ. (0322)4-66-10

Էլ. հասցե arxvanadzor@mail.ru

You May Also Like