- Վանաձոր - http://vanadzor.am -

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Posted By Vanadzor On November 21, 2017 @ 17:14 In Աճուրդներ | No Comments

ՀՀ Լոռու  մարզի Վանաձոր  համայնքում  2017թ.  դեկտեմբերի 15-ին`  ժամը 15:00-ին, Վանաձորի համայնքապետարանի շենքում կկայանա համայնքային սեփականություն  հանդիսացող

հողամասերի  աճուրդ և կրկնաճուրդ վաճառք: Վաճառվում են հողամասեր.

Հասարակական սպասարկման օբյեկտների և  ավտոտնակների  կառուցման համար 0,18689հա 5 լոտով, 0.0021հա  1 լոտով և  0.0076հա 3 լոտով

Աճուրդի մեկնարկային գին սահմանելով հողի կադաստրային արժեքի չափով

 

ա) Հասարակական սպասարկման օբյեկտների կառուցման համար

 

1ա.1 Աղայան փողոց թիվ 85-11/1 հողամաս 0.0135հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0711-0012

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 2940 դրամ:

1ա.2 Աղայան փողոց թիվ 92/2-1 հողամաս 0.00862հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0720-0019

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

1ա.3 Տարոն-4 Մեք. թիվ 63-1/5 հողամաս   0.0045հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0108-0147

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

1ա.4 Նարեկացու  փողոց թիվ 2-1 հողամաս   0.0575հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0314-0008

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

1ա.5 Նարեկացու  փողոց թիվ 2-1/1 հողամաս  0.10277հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0314-0007

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

 

բ) Ավտոտնակների կառուցման համար

 

1բ.1 Տարոն-2 ՔՇՀ-4  թիվ 15-1/3 հողամաս   0.0021հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0039-0055

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

Կրկնաճուրդի մեկնարկային գին սահմանելով հողի կադաստրային արժեքի չափով

 

ա) Ավտոտնակների կառուցման համար

 

2ա.1 Տարոն-1 թիվ 3/10-1 հողամաս  0.0024հա,  կադաստրային ծածկագիր – 06-001-029-006

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

2ա.2 Տարոն-3 ՔՇՀ-7 թիվ 51/1-1 հողամաս  0.0026հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0006-0027

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

2ա.3 Տարոն-3 ՔՇՀ-7 թիվ 51/1-4 հողամաս   0.0026հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0006-0024

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

Հողամասերի  նկատմամբ սահմանափակումներ  (սերվիտուտ) չկան:

 

 

Աճուրդին և կրկնաճուրդին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է Վանաձորի համայնքապետարանի աճուրդային-մրցութային հանձնաժողով ներկայացնել անձը հաստատող փաստաթուղթ և Վանաձորի տեղական գանձապետական բաժանմունքի 900235401453  հաշվարկային հաշվին վճարել 25000(քսանհինգ հազար) դրամի մուծման անդորրագիր:

 

Աճուրդում և կրկնաճուրդում հաղթող է ճանաչվում ամենաբարձր գին առաջարկած մասնակիցը:

 

Հայտերի  ընդունումը   դադարում   է  2017թ.  դեկտեմբերի 11-ին` ժամը 18:00-ին:

 

Լրացուցիչ  տեղեկությունների    համար    դիմել   Վանաձորի համայնքապետարանի  աճուրդային-մրցութային հանձնաժողով:  Հասցե  Տիգրան Մեծի պողոտա  22  Հեռ. (0322)4-66-10

Էլ. հասցե arxvanadzor@mail.ru


Article printed from Վանաձոր: http://vanadzor.am

URL to article: http://vanadzor.am/%d5%b0-%d5%a1-%d5%b5-%d5%bf-%d5%a1-%d6%80-%d5%a1-%d6%80-%d5%b8%d6%82-%d5%a9-%d5%b5-%d5%b8%d6%82-%d5%b6-10/

URLs in this post:

[1] Facebook0: https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fvanadzor.am%2F%25d5%25b0-%25d5%25a1-%25d5%25b5-%25d5%25bf-%25d5%25a1-%25d6%2580-%25d5%25a1-%25d6%2580-%25d5%25b8%25d6%2582-%25d5%25a9-%25d5%25b5-%25d5%25b8%25d6%2582-%25d5%25b6-10%2F&t=%D5%80+%D4%B1+%D5%85+%D5%8F+%D4%B1+%D5%90+%D4%B1+%D5%90+%D5%88%D5%92+%D4%B9+%D5%85+%D5%88%D5%92+%D5%86

[2] Twitter: https://twitter.com/intent/tweet?text=%D5%80+%D4%B1+%D5%85+%D5%8F+%D4%B1+%D5%90+%D4%B1+%D5%90+%D5%88%D5%92+%D4%B9+%D5%85+%D5%88%D5%92+%D5%86&url=http%3A%2F%2Fvanadzor.am%2F%25d5%25b0-%25d5%25a1-%25d5%25b5-%25d5%25bf-%25d5%25a1-%25d6%2580-%25d5%25a1-%25d6%2580-%25d5%25b8%25d6%2582-%25d5%25a9-%25d5%25b5-%25d5%25b8%25d6%2582-%25d5%25b6-10%2F

[3] Google+0: https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fvanadzor.am%2F%25d5%25b0-%25d5%25a1-%25d5%25b5-%25d5%25bf-%25d5%25a1-%25d6%2580-%25d5%25a1-%25d6%2580-%25d5%25b8%25d6%2582-%25d5%25a9-%25d5%25b5-%25d5%25b8%25d6%2582-%25d5%25b6-10%2F

[4] Pinterest0: #

Copyright © 2017 Վանաձոր. All rights reserved.