ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձոր համայնքում 2017թ. նոյեմբերի 06-ին` ժամը 15:00-ին, Վանաձորի համայնքապետարանի շենքում կկայանա համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերի աճուրդ վաճառք: Վաճառվում են հողամասեր.

Անհատական բնակարանաշինության, հասարակական սպասարկման օբյեկտների,ավտոտնակների և պահեստարանների կառուցման համար
0.0105հա 1 լոտով, 0.110935հա 16 լոտով, 0.02843հա 10 լոտով և 0.00928հա 1 լոտով


Աճուրդի մեկնարկային գին սահմանելով հողի կադաստրային արժեքի չափով

ա) Անհատական բնակարանաշինության համար


1ա.1 Մայմեխի խճուղի թիվ 12/1 հողամաս 0.0105հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0485-0007
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:


բ) Հասարակական սպասարկման օբյեկտների կառուցման համար


1բ.1 Խորենացու փողոց թիվ 5/1-1 հողամաս 0.0018հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0323-0061
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4524 դրամ:
1բ.2 Մյասնիկյան փողոց թիվ 5/5-2 հողամաս 0.00905հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0429-0229
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4524 դրամ:
1բ.3 Զորյան փողոց թիվ 81-1 հողամաս 0.01214հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0437-0174
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4524 դրամ:
1բ.4 Աղայան փողոց թիվ 90/1-1 հողամաս 0.005հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0718-0082
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:
1բ.5 Աղայան փողոց թիվ 90/1-2 հողամաս 0.00324հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0718-0085
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:
1բ.6 Ուսանողական փողոց թիվ 4/3-1 հողամաս 0.0042հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0718-0081
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:
1բ.7 Շինարարների փողոց թիվ 4/1-1 հողամաս 0.0117հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0729-0022
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:
1բ.8 Շինարարների փողոց թիվ 4/1-2 հողամաս 0.00917հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0729-0023
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:
1բ.9 Ներսիսյան փողոց թիվ 13/2-1 հողամաս 0.0008հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0740-0093
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 2940 դրամ:
1բ.10 Ներսիսյան փողոց թիվ 13/2-2 հողամաս 0.0012հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0740-0094
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 2940 դրամ:
1բ.11 Թևոսյան փողոց թիվ 2/2-1 հողամաս 0.00266հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0211-0039
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:
1բ.12 Թևոսյան փողոց թիվ 2/2-2 հողամաս 0.011935հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0211-0038
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:
1բ.13 Տարոն-2 ՔՇՀ-3 թիվ 46/6-1 հողամաս 0.0111հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0014-0023
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:
1բ.14 Տարոն-2 ՔՇՀ-7 թիվ 32/6-1 հողամաս 0.003հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0009-0067
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:
1բ.15 Համբարձումյան փողոց թիվ 2/2-1 հողամաս 0.009հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-1022-0085
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:
1բ.16 Նաիրի փողոց թիվ 2/2-2 հողամաս 0.01494հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0762-0025
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 2940 դրամ:


գ) Ավտոտնակների կառուցման համար


1գ.1 Երևանյան խճուղի թիվ 153-5/1 հողամաս 0.0024հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-1059-0082
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

1գ.2 Համբարձումյան փողոց թիվ 1-12/1 հողամաս 0.004հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-1007-0018
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:
1գ.3 Համբարձումյան փողոց թիվ 13-1/1 հողամաս 0.0028հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-1008-0090
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:
1գ.4 Համբարձումյան փողոց թիվ 13-1/2 հողամաս 0.0028հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-1008-0089
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:
1գ.5 Տարոն-1 թիվ 6/9-1 հողամաս 0.00296հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0018-0008
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:
1գ.6 Տարոն-2 ՔՇՀ-4 թիվ 57/12-1 հողամաս 0.0024հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0009-0069
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:
1գ.7 Տարոն-4 Մեք. թիվ 4/14-1 հողամաս 0.0036հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0109-0118
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:
1գ.8 Տարոն-4 Սեբաստիայի թիվ 41-8 հողամաս 0.0021հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0109-0119
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:
1գ.9 Երևանյան խճուղի թիվ 66-38 հողամաս 0.00297հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0764-0023
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 2940 դրամ:
1գ.10 Շիրակացու փողոց թիվ 6-7/1 հողամաս 0.0024հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0284-0091
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 2940 դրամ:


դ) Պահեստարանների կառուցման համար


1դ.1 Թևոսյան 1 նրբ. թիվ 19/1-2 հողամաս 0.00928հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0316-0089
1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:


Հողամասերի նկատմամբ սահմանափակումներ (սերվիտուտ) չկան:
Աճուրդին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է Վանաձորի համայնքապետարանի աճուրդային-մրցութային հանձնաժողով ներկայացնել անձը հաստատող փաստաթուղթ և Վանաձորի տեղական գանձապետական բաժանմունքի 900235401453 հաշվարկային հաշվին վճարել 25000(քսանհինգ հազար) դրամի մուծման անդորրագիր:Աճուրդում հաղթող է ճանաչվում ամենաբարձր գին առաջարկած մասնակիցը:
Հայտերի ընդունումը դադարում է 2017թ. հոկտեմբերի 31-ին` ժամը 18:00-ին:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմել Վանաձորի համայնքապետարանի աճուրդային-մրցութային հանձնաժողով: Հասցե Տիգրան Մեծի պողոտա 22 Հեռ. (0322)4-66-10
Էլ. հասցե arxvanadzor@mail.ru

You May Also Like

Leave a Reply