Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀՀ Լոռու  մարզի Վանաձոր  համայնքում,  Վանաձորի համայնքապետարանի շենքում,  2020թ.  փետրվարի 24-ին` ժամը 1100ին, կկայանա համայնքային սեփականություն  հանդիսացող հողամասերի աճուրդ և կրկնաճուրդ վաճառք դասական եղանակով: Վաճառվում են հողամասեր.

Անհատական  բնակարանաշինության, հասարակական սպասարկման օբյեկտների, ավտոտնակների կառուցման  համար

Աճուրդի մեկնարկային գին սահմանելով հողի կադաստրային արժեքի չափով

 

1.Հայտարարել աճուրդ հետևյալ հողամասերը օտարելու մասին

 

ա) Անհատական բնակարանաշինության համար

1ա.1  Գր. Լուսավորչի փողոց, թիվ 47-1/11 հողամաս  0.02076 հա, կադաստրային ծածկագիր -06-001-0424-ից,

1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4524 դրամ:

1ա.2  Գ. Նժդեհի փողոց 30-1/2 հողամաս 0,00074հա, կադաստրային ծածկագիր –06-001-0347-ից,

1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4524 դրամ:

1ա.3  Չարենցի փողոց, թիվ 13/2 հողամաս    0,01917հա, կադաստրային ծածկագիր – 06-001-0262-ից,

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

1ա.4 Ռուսթավի փողոց, թիվ 2-1/2 հողամաս 0,00612 հա, կադաստրային ծածկագիր -06-001-1020-ից,

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

1ա.5 Հակոբյան  փողոց, թիվ 3/1-5 հողամաս 0,06162հա, կադաստրային ծածկագիր –06-001-0603-ից,

1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 2940 դրամ:

 

բ) Հասարակական սպասարկման օբյեկտների կառուցման համար

 

1բ.1 Աբովյան փողոց, թիվ 1/5-4 հողամաս 0,00375 հա, կադաստրային ծածկագիր -06-001-0452 -ից,

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4524 դրամ:

1բ.2 Գր. Լուսավորչի փողոց, թիվ 29/1-6 հողամաս 0,00381հա, կադաստրային ծածկագիր –06-001-0424-ից,

1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 4524 դրամ:

1բ.3 Սանկտ Պետերբուրգի փողոց, թիվ 12/8-4 հողամաս 0,00901 հա, կադաստրային ծածկագիր -06-001-0648 -ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է  2940  դրամ:

1բ.4 Նալբանդյան փողոց, թիվ 17/1 հողամաս 0,02274հա, կադաստրային ծածկագիր –06-001-0346-ից,

1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 2940 դրամ:

1բ.5 Նալբանդյան փողոց, թիվ  5/5 հողամաս 0,0104հա, կադաստրային ծածկագիր –06-001-0340-ից,

1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 2940 դրամ:

1բ.6  Զ. Անդրանիկի փողոց  101/1-39 հողամաս 0,0021հա, կադաստրային ծածկագիր –06-001-0594-ից,

1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 2940 դրամ:

1բ.7  Երևանյան խճուղի, թիվ 84/1-8 հողամաս  0.0312 հա, կադաստրային ծածկագիր -06-001-0770-ից,

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է  2940  դրամ:

1բ.8  Կ. Դեմիրճյան փողոց, թիվ 1-42 հողամաս  0,04178 հա, կադաստրային ծածկագիր -06-001-2569-ից,

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

1բ.9  Կ. Դեմիրճյան փողոց, թիվ 2/2-3 հողամաս  0,03 հա, կադաստրային ծածկագիր -06-001-0170-ից,

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

1բ.10  Կ. Դեմիրճյան փողոց, թիվ 2/2-4 հողամաս  0,06 հա, կադաստրային ծածկագիր -06-001-0170-ից,

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

1բ.11 Շինարարների փողոց, թիվ 12/4-7 հողամաս 0.02 հա, կադաստրային ծածկագիր -06-001-0728-ից,

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

1բ.12  Իսահակյան փողոց թիվ 21/38 հողամաս հողամաս 0,0024հա, կադաստրային ծածկագիր–06-001-0745-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

1բ.13 Շիրակի խճուղի, թիվ 9-3 հողամաս 0.07 հա, կադաստրային ծածկագիր -06-001-0003 -ից,

1քմ հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

1բ.14 Բաղրամյան պողոտա, թիվ 1/1-2 հողամաս 0,003հա. կադաստրային  ծածկագիր -06-001-0159-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է  1914  դրամ:

1բ.15  Տաշիրի խճուղի, թիվ 12  հողամաս 0,0432 հա, կադաստրային  ծածկագիր -06-001-0010-ից,

1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է  1914  դրամ:

1բ.16  Տարոն-2  ՔՇՀ-3, թիվ 26/12-2 հողամաս 0.0204հա, կադաստրային ծածկագիր -06-001-0016-ից,

1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է  1914  դրամ:

  

գ) Ավտոտնակների կառուցման համար

 

1գ.1  Երևանյան խճ. թիվ 64/4-3 հողամաս  0,0021 հա, կադաստրային ծածկագիր -06-001-0764-ից,

1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 2940 դրամ:

1գ.2 Տարոն-2 ՔՇՀ-3, թիվ 39-9/9 հողամաս  0,00198 հա, կադաստրային ծածկագիր- 06-001-0016-ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է  1914  դրամ:

2. Հայտարարել կրկնաճուրդ հետևյալ հողամասը օտարելու մասին

 ա) Հասարակական սպասարկման օբյեկտների կառուցման համար

2ա.1 Բաղրամյան պողոտա, թիվ 93/5 հողամաս 0,03601հա, կադաստրային  ծածկագիր–06-001-0052–ից, 1քմ  հողամասի մեկնարկային գինը սահմանված է 1914 դրամ:

Հողամասերի  նկատմամբ սահմանափակումներ  (սերվիտուտ) չկան:

Աճուրդ – կրկնաճուրդ վաճառքին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է Վանաձորի համայնքապետարանի աճուրդային, մրցութային հանձնաժողով ներկայացնել անձը հաստատող փաստաթուղթ և Վանաձորի տեղական գանձապետական բաժանմունքի 900235401453  հաշվարկային հաշվին վճարել 25000 (քսանհինգ հազար) դրամի մուծման անդորրագիր:

Աճուրդ –կրկնաճուրդ  վաճառքում հաղթող է ճանաչվում ամենաբարձր գին առաջարկած մասնակիցը:

Հայտերն ընդունվում են աշխատանքային օրերին մինչև  2020թ.  փետրվարի  20-ը` ժամը 18:00 :

Լրացուցիչ  տեղեկությունների    համար    դիմել   Վանաձորի համայնքապետարանի  աճուրդային, մրցութային հանձնաժողով: Հասցե`  Տիգրան Մեծի պողոտա  22  Հեռ. (0322)4-66-10

Էլ. հասցե arxvanadzor@mail.ru

You May Also Like