«ՀՀ ԼՄՎՔ-ՊԸԱՇՁԲ-17-49» ծածկագրով- Վանաձոր համայնքի անձրևաջրատար դիտահորերի և կոյուղագծերի կապիտալ նորոգման աշխատանքների ձեռքբերում

You May Also Like