«ՀՀ ԼՄՎՔ ԳՀ ԱՇՁԲ-18/83» ծածկագրով Վանաձորի համայնքապետարանի կարիքների համար` «Վանաձոր համայնքում տեղադրված նստարանների հիմնանորոգման աշխատանքների» ձեռքբերման նպատակով հայտարարված գնանշման հարցման հրավեր

You May Also Like