- Վանաձոր - http://vanadzor.am -

Հանրային կապերի, լրատվության և արարողակարգի բաժին

Posted By Vanadzor On July 12, 2017 @ 15:37 In Աշխատակազմ | No Comments

Հանրային կապերի,
լրատվության և արարողակարգի բաժին

ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ ԷԴԻԿ
Բաժնի պետ

 +(374 60) 65-03-51
ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ ԱՇՈՏ
Գլխավոր մասնագետ

 +(374 60) 65 03 52
ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ԹԱՄԱՐԱ
Գլխավոր մասնագետ

 +(374 60) 65-03-67
ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ ԼԵՌՆՈՒՀԻ
Գլխավոր մասնագետ

 +(374 60) 65-03-58
ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ ԼԻԼԻԹ
Առաջատար մասնագետ

 +(374 60) 65-03-67
ԶԱՐՄԱՆՅԱՆ ՀԵՐՄԻՆԵ
Առաջատար մասնագետ

 +(374 60) 65-03-68

1) իրականացնում է հանրության հետ կապը, իրազեկումը, տեղեկատվության փոխանակման աշխատանքները.
2) ապահովում է պարտադիր հրապարակման ենթակա տեղեկությունների հրապարակումը և պարբերական թարմացումը.
3) իրականացնում է Վանաձորի համայքնի ղեկավարի և (կամ) տեղակալների մասնակցությամբ արարողակարգային հարցերի կազմակերպումը.
4) ապահովում է համագործակցության պայմանագրերի ստորագրման, պարգևատրումների, տոնական ընդունելությունների և այլ միջոցառումների արարողակարգը.
5) աջակցում է աշխատակազմի քարտուղարին ավագանու նիստերի կազմակերպման, տեսաարձանագրման, հանրային իրազեկման և լրատվության կազմակերպման աշխատանքներում.
6) աշխատակազմի քարտուղարի հանձնարարությամբ իրականացնում է տեղեկատվության տնօրինողի պարտականություններ.
7) իրականացնում է տեսա և լուսա նյութերի դասակարգումը և արխիվացումը.
8) աջակցում է համայնքի սոցիալապես կարիքավոր բնակչության հաշվառման գործընթացին.
9) աջակցում է խնամակալության և հոգաբարձության մարմնի լիազորությունների իրականացմանը.
10) նախապատրաստում է Վանաձոր համայքնի ղեկավարի և (կամ) տեղակալների մասնակցությամբ բոլոր արարողակարգային հարցերի կազմակերպումը և աշխատակազմի այլ պաշտոնատար անձանց մոտ արտասահմանյան պատվիրակությունների և օտարերկրյա պաշտոնատար անձանց հետ կապված արարողակարգային միջոցառումները.

թ) իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով չսահմանված այլ լիազորություններ.

Բաժնի պետն ունի օրենքով, այլ իրավական ակտերով նախատեսված այլ իրավունքներ և կրում է այդ ակտերով նախատեսված պարտականություններ:


Article printed from Վանաձոր: http://vanadzor.am

URL to article: http://vanadzor.am/%d5%b0%d5%a1%d5%b6%d6%80%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6-%d5%af%d5%a1%d5%ba%d5%a5%d6%80%d5%ab-%d5%ac%d6%80%d5%a1%d5%bf%d5%be%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d6%87-%d5%a1%d6%80%d5%a1%d6%80%d5%b8%d5%b2/

URLs in this post:

[1] Աշխատակիցներ: #tab-9182-0

[2] Գործառույթներ: #tab-9182-1500980086251

[3] Facebook0: https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fvanadzor.am%2F%25d5%25b0%25d5%25a1%25d5%25b6%25d6%2580%25d5%25a1%25d5%25b5%25d5%25ab%25d5%25b6-%25d5%25af%25d5%25a1%25d5%25ba%25d5%25a5%25d6%2580%25d5%25ab-%25d5%25ac%25d6%2580%25d5%25a1%25d5%25bf%25d5%25be%25d5%25b8%25d6%2582%25d5%25a9%25d5%25b5%25d5%25a1%25d5%25b6-%25d6%2587-%25d5%25a1%25d6%2580%25d5%25a1%25d6%2580%25d5%25b8%25d5%25b2%2F&t=%D5%80%D5%A1%D5%B6%D6%80%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6+%D5%AF%D5%A1%D5%BA%D5%A5%D6%80%D5%AB%2C+%D5%AC%D6%80%D5%A1%D5%BF%D5%BE%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6+%D6%87+%D5%A1%D6%80%D5%A1%D6%80%D5%B8%D5%B2%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D6%80%D5%A3%D5%AB+%D5%A2%D5%A1%D5%AA%D5%AB%D5%B6

[4] Twitter: https://twitter.com/intent/tweet?text=%D5%80%D5%A1%D5%B6%D6%80%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6+%D5%AF%D5%A1%D5%BA%D5%A5%D6%80%D5%AB%2C+%D5%AC%D6%80%D5%A1%D5%BF%D5%BE%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6+%D6%87+%D5%A1%D6%80%D5%A1%D6%80%D5%B8%D5%B2%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D6%80%D5%A3%D5%AB+%D5%A2%D5%A1%D5%AA%D5%AB%D5%B6&url=http%3A%2F%2Fvanadzor.am%2F%25d5%25b0%25d5%25a1%25d5%25b6%25d6%2580%25d5%25a1%25d5%25b5%25d5%25ab%25d5%25b6-%25d5%25af%25d5%25a1%25d5%25ba%25d5%25a5%25d6%2580%25d5%25ab-%25d5%25ac%25d6%2580%25d5%25a1%25d5%25bf%25d5%25be%25d5%25b8%25d6%2582%25d5%25a9%25d5%25b5%25d5%25a1%25d5%25b6-%25d6%2587-%25d5%25a1%25d6%2580%25d5%25a1%25d6%2580%25d5%25b8%25d5%25b2%2F

[5] Google+0: https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fvanadzor.am%2F%25d5%25b0%25d5%25a1%25d5%25b6%25d6%2580%25d5%25a1%25d5%25b5%25d5%25ab%25d5%25b6-%25d5%25af%25d5%25a1%25d5%25ba%25d5%25a5%25d6%2580%25d5%25ab-%25d5%25ac%25d6%2580%25d5%25a1%25d5%25bf%25d5%25be%25d5%25b8%25d6%2582%25d5%25a9%25d5%25b5%25d5%25a1%25d5%25b6-%25d6%2587-%25d5%25a1%25d6%2580%25d5%25a1%25d6%2580%25d5%25b8%25d5%25b2%2F

[6] Pinterest0: #

Copyright © 2017 Վանաձոր. All rights reserved.