- Վանաձոր - http://vanadzor.am -

Հանրային բաց լսումների և քննարկումների հրավեր

Posted By Vanadzor On November 29, 2017 @ 21:32 In Լուրեր,Հայտարարություններ | No Comments

Հ Ր Ա Վ Ե Ր

«Վանաձոր համայնքի 2018 թվականի տարեկան բյուջեի հաստատման մասին» համայնքի ավագանու որոշման նախագծի հանրային բաց լսումների և (կամ) քննարկումների

 

 

Վանաձոր համայնքի ղեկավարը հրավիրում է բոլոր շահագրգիռ ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց և համայնքի ավագանու խմբակցություններին «Վանաձոր համայնքի 2018 թվականի  տարեկան բյուջեի հաստատման մասին» նախագծի հանրային բաց լսումների և (կամ) քննարկումների`  սույն թվականի նոյեմբերի 29-ից դեկտեմբերի 13–ն ընկած ժամանակահատվածում:

  1. Հանրային բաց լսումները և (կամ) քննարկումները տեղի կունենան Վանաձորի համայնքապետարանի վարչական շենքի 4-րդ հարկում` նիստերի դահլիճում:
  2. Ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց համար հանրային բաց լսումներ և (կամ) քննարկումներ կկայանան սույն թվականի դեկտեմբերի 11-ին ժամը 11:00-13:00-ը:
  3. Ավագանու խմբակցությունների համար հանրային բաց լսումներ և (կամ) քննարկումներկկայանան սույն թվականի դեկտեմբերի 12-ին ժամը 11:00-13:00-ը:

Առաջարկությունները կարող եք ներկայացնել info@vanadzor.am էլեկտրոնային փոստով կամ համայնքապետարանի աշխատակազմի քարտուղարի պաշտոնակատար Ա. Օհանյանին մինչ սույն թվականի դեկտեմբերի 8-ը:

2018 թվականի բյուջեյի նախագիծ [1]


Article printed from Վանաձոր: http://vanadzor.am

URL to article: http://vanadzor.am/%d5%b0%d5%a1%d5%b6%d6%80%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6-%d5%a2%d5%a1%d6%81-%d5%ac%d5%bd%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%ab-%d6%87-%d6%84%d5%b6%d5%b6%d5%a1%d6%80%d5%af%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%b6%d5%a5/

URLs in this post:

[1] 2018 թվականի բյուջեյի նախագիծ: http://vanadzor.am/vanadzor/uploads/2017/11/Byujei_naxagic-1.pdf

[2] Facebook71: https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fvanadzor.am%2F%25d5%25b0%25d5%25a1%25d5%25b6%25d6%2580%25d5%25a1%25d5%25b5%25d5%25ab%25d5%25b6-%25d5%25a2%25d5%25a1%25d6%2581-%25d5%25ac%25d5%25bd%25d5%25b8%25d6%2582%25d5%25b4%25d5%25b6%25d5%25a5%25d6%2580%25d5%25ab-%25d6%2587-%25d6%2584%25d5%25b6%25d5%25b6%25d5%25a1%25d6%2580%25d5%25af%25d5%25b8%25d6%2582%25d5%25b4%25d5%25b6%25d5%25a5%2F&t=%D5%80%D5%A1%D5%B6%D6%80%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6+%D5%A2%D5%A1%D6%81+%D5%AC%D5%BD%D5%B8%D6%82%D5%B4%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB+%D6%87+%D6%84%D5%B6%D5%B6%D5%A1%D6%80%D5%AF%D5%B8%D6%82%D5%B4%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB+%D5%B0%D6%80%D5%A1%D5%BE%D5%A5%D6%80

[3] Twitter: https://twitter.com/intent/tweet?text=%D5%80%D5%A1%D5%B6%D6%80%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6+%D5%A2%D5%A1%D6%81+%D5%AC%D5%BD%D5%B8%D6%82%D5%B4%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB+%D6%87+%D6%84%D5%B6%D5%B6%D5%A1%D6%80%D5%AF%D5%B8%D6%82%D5%B4%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB+%D5%B0%D6%80%D5%A1%D5%BE%D5%A5%D6%80&url=http%3A%2F%2Fvanadzor.am%2F%25d5%25b0%25d5%25a1%25d5%25b6%25d6%2580%25d5%25a1%25d5%25b5%25d5%25ab%25d5%25b6-%25d5%25a2%25d5%25a1%25d6%2581-%25d5%25ac%25d5%25bd%25d5%25b8%25d6%2582%25d5%25b4%25d5%25b6%25d5%25a5%25d6%2580%25d5%25ab-%25d6%2587-%25d6%2584%25d5%25b6%25d5%25b6%25d5%25a1%25d6%2580%25d5%25af%25d5%25b8%25d6%2582%25d5%25b4%25d5%25b6%25d5%25a5%2F

[4] Google+0: https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fvanadzor.am%2F%25d5%25b0%25d5%25a1%25d5%25b6%25d6%2580%25d5%25a1%25d5%25b5%25d5%25ab%25d5%25b6-%25d5%25a2%25d5%25a1%25d6%2581-%25d5%25ac%25d5%25bd%25d5%25b8%25d6%2582%25d5%25b4%25d5%25b6%25d5%25a5%25d6%2580%25d5%25ab-%25d6%2587-%25d6%2584%25d5%25b6%25d5%25b6%25d5%25a1%25d6%2580%25d5%25af%25d5%25b8%25d6%2582%25d5%25b4%25d5%25b6%25d5%25a5%2F

[5] Pinterest0: #

Copyright © 2017 Վանաձոր. All rights reserved.