- Վանաձոր - http://vanadzor.am -

Հանդիպում Գերմանիայի GIZ կազմակերպության հետ

Posted By Vanadzor On April 7, 2017 @ 10:56 In Լուրեր | No Comments

2017թ. ապրիլի 6-ին Վանաձորի համայնքապետարանում տեղի է ունեցել հանդիպում Գերմանիայի GIZ կազմակերպության «Համայնքային Զարգացում Հարավային Կովկասում» ծրագրի ղեկավար Կաթրին Շաֆերի, ծրագրի խորհրդատու Գայանե Նալբանդյանի և Անժելա Սաղաթելյանի հետ: Հանսիպմանը ներկա էին համայնքի ղեկավար Մամիկոն Ասլանյանը, առաջին տեղակալ Արտյոմ Գրիգորյանը, աշխատակազմի քարտուղար Արթուր Օհանյանը և ծրագրերի և արտաքին հարաբերությունների բաժնի պետ Լիլյա Դավթյանը:
Հանդիպման ընթացքում քննարկվեց «Քաղաքների ցանցի» շրջանակներում Վանաձոր քաղաքի հետագա համագործակցության ուղիները, որի ընթացքում ընտրվեց երկու հիմնական ուղղություն՝ աղբահանություն /աղբի կառավարում / և քաղաքացիների սպասարկման գրասենյակի հիմնում:
Քննարկվեցին մանրամասներ քաղաքացիների սպասարկման գրասենյակի տեղի, գործունեության, ինչպես նաև մեկ պատուհանի սկզբունքի կիրառման հարցերը:


Article printed from Վանաձոր: http://vanadzor.am

URL to article: http://vanadzor.am/%d5%b0%d5%a1%d5%b6%d5%a4%d5%ab%d5%ba%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a3%d5%a5%d6%80%d5%b4%d5%a1%d5%b6%d5%ab%d5%a1%d5%b5%d5%ab-giz-%d5%af%d5%a1%d5%a6%d5%b4%d5%a1%d5%af%d5%a5%d6%80%d5%ba%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5/

URLs in this post:

[1] Facebook0: https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fvanadzor.am%2F%25d5%25b0%25d5%25a1%25d5%25b6%25d5%25a4%25d5%25ab%25d5%25ba%25d5%25b8%25d6%2582%25d5%25b4-%25d5%25a3%25d5%25a5%25d6%2580%25d5%25b4%25d5%25a1%25d5%25b6%25d5%25ab%25d5%25a1%25d5%25b5%25d5%25ab-giz-%25d5%25af%25d5%25a1%25d5%25a6%25d5%25b4%25d5%25a1%25d5%25af%25d5%25a5%25d6%2580%25d5%25ba%25d5%25b8%25d6%2582%25d5%25a9%25d5%25b5%2F&t=%D5%80%D5%A1%D5%B6%D5%A4%D5%AB%D5%BA%D5%B8%D6%82%D5%B4+%D4%B3%D5%A5%D6%80%D5%B4%D5%A1%D5%B6%D5%AB%D5%A1%D5%B5%D5%AB+GIZ+%D5%AF%D5%A1%D5%A6%D5%B4%D5%A1%D5%AF%D5%A5%D6%80%D5%BA%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6+%D5%B0%D5%A5%D5%BF

[2] Twitter: https://twitter.com/intent/tweet?text=%D5%80%D5%A1%D5%B6%D5%A4%D5%AB%D5%BA%D5%B8%D6%82%D5%B4+%D4%B3%D5%A5%D6%80%D5%B4%D5%A1%D5%B6%D5%AB%D5%A1%D5%B5%D5%AB+GIZ+%D5%AF%D5%A1%D5%A6%D5%B4%D5%A1%D5%AF%D5%A5%D6%80%D5%BA%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6+%D5%B0%D5%A5%D5%BF&url=http%3A%2F%2Fvanadzor.am%2F%25d5%25b0%25d5%25a1%25d5%25b6%25d5%25a4%25d5%25ab%25d5%25ba%25d5%25b8%25d6%2582%25d5%25b4-%25d5%25a3%25d5%25a5%25d6%2580%25d5%25b4%25d5%25a1%25d5%25b6%25d5%25ab%25d5%25a1%25d5%25b5%25d5%25ab-giz-%25d5%25af%25d5%25a1%25d5%25a6%25d5%25b4%25d5%25a1%25d5%25af%25d5%25a5%25d6%2580%25d5%25ba%25d5%25b8%25d6%2582%25d5%25a9%25d5%25b5%2F

[3] Google+0: https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fvanadzor.am%2F%25d5%25b0%25d5%25a1%25d5%25b6%25d5%25a4%25d5%25ab%25d5%25ba%25d5%25b8%25d6%2582%25d5%25b4-%25d5%25a3%25d5%25a5%25d6%2580%25d5%25b4%25d5%25a1%25d5%25b6%25d5%25ab%25d5%25a1%25d5%25b5%25d5%25ab-giz-%25d5%25af%25d5%25a1%25d5%25a6%25d5%25b4%25d5%25a1%25d5%25af%25d5%25a5%25d6%2580%25d5%25ba%25d5%25b8%25d6%2582%25d5%25a9%25d5%25b5%2F

[4] Pinterest0: #

Copyright © 2017 Վանաձոր. All rights reserved.