- Վանաձոր - http://vanadzor.am -

Հայ բելառուսական բարեկամությունը խարսխված է նաև Վանաձոր Վիտեբսկ Քույր քաղաքների համագործակցությանը

Posted By Vanadzor On June 29, 2017 @ 15:56 In Լուրեր,Տեսադարան | No Comments


Article printed from Վանաձոր: http://vanadzor.am

URL to article: http://vanadzor.am/%d5%b0%d5%a1%d5%b5-%d5%a2%d5%a5%d5%ac%d5%a1%d5%bc%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%a2%d5%a1%d6%80%d5%a5%d5%af%d5%a1%d5%b4%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%a8-%d5%ad%d5%a1/

URLs in this post:

[1] Facebook0: https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fvanadzor.am%2F%25d5%25b0%25d5%25a1%25d5%25b5-%25d5%25a2%25d5%25a5%25d5%25ac%25d5%25a1%25d5%25bc%25d5%25b8%25d6%2582%25d5%25bd%25d5%25a1%25d5%25af%25d5%25a1%25d5%25b6-%25d5%25a2%25d5%25a1%25d6%2580%25d5%25a5%25d5%25af%25d5%25a1%25d5%25b4%25d5%25b8%25d6%2582%25d5%25a9%25d5%25b5%25d5%25b8%25d6%2582%25d5%25b6%25d5%25a8-%25d5%25ad%25d5%25a1%2F&t=%D5%80%D5%A1%D5%B5+%D5%A2%D5%A5%D5%AC%D5%A1%D5%BC%D5%B8%D6%82%D5%BD%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6+%D5%A2%D5%A1%D6%80%D5%A5%D5%AF%D5%A1%D5%B4%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%A8+%D5%AD%D5%A1%D6%80%D5%BD%D5%AD%D5%BE%D5%A1%D5%AE+%D5%A7+%D5%B6%D5%A1%D6%87+%D5%8E%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%B1%D5%B8%D6%80+%D5%8E%D5%AB%D5%BF%D5%A5%D5%A2%D5%BD%D5%AF+%D5%94%D5%B8%D6%82%D5%B5%D6%80+%D6%84%D5%A1%D5%B2%D5%A1%D6%84%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB+%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%A3%D5%B8%D6%80%D5%AE%D5%A1%D5%AF%D6%81%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6%D5%A8

[2] Twitter: https://twitter.com/intent/tweet?text=%D5%80%D5%A1%D5%B5+%D5%A2%D5%A5%D5%AC%D5%A1%D5%BC%D5%B8%D6%82%D5%BD%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6+%D5%A2%D5%A1%D6%80%D5%A5%D5%AF%D5%A1%D5%B4%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%A8+%D5%AD%D5%A1%D6%80%D5%BD%D5%AD%D5%BE%D5%A1%D5%AE+%D5%A7+%D5%B6%D5%A1%D6%87+%D5%8E%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%B1%D5%B8%D6%80+%D5%8E%D5%AB%D5%BF%D5%A5%D5%A2%D5%BD%D5%AF+%D5%94%D5%B8%D6%82%D5%B5%D6%80+%D6%84%D5%A1%D5%B2%D5%A1%D6%84%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB+%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%A3%D5%B8%D6%80%D5%AE%D5%A1%D5%AF%D6%81%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6%D5%A8&url=http%3A%2F%2Fvanadzor.am%2F%25d5%25b0%25d5%25a1%25d5%25b5-%25d5%25a2%25d5%25a5%25d5%25ac%25d5%25a1%25d5%25bc%25d5%25b8%25d6%2582%25d5%25bd%25d5%25a1%25d5%25af%25d5%25a1%25d5%25b6-%25d5%25a2%25d5%25a1%25d6%2580%25d5%25a5%25d5%25af%25d5%25a1%25d5%25b4%25d5%25b8%25d6%2582%25d5%25a9%25d5%25b5%25d5%25b8%25d6%2582%25d5%25b6%25d5%25a8-%25d5%25ad%25d5%25a1%2F

[3] Google+0: https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fvanadzor.am%2F%25d5%25b0%25d5%25a1%25d5%25b5-%25d5%25a2%25d5%25a5%25d5%25ac%25d5%25a1%25d5%25bc%25d5%25b8%25d6%2582%25d5%25bd%25d5%25a1%25d5%25af%25d5%25a1%25d5%25b6-%25d5%25a2%25d5%25a1%25d6%2580%25d5%25a5%25d5%25af%25d5%25a1%25d5%25b4%25d5%25b8%25d6%2582%25d5%25a9%25d5%25b5%25d5%25b8%25d6%2582%25d5%25b6%25d5%25a8-%25d5%25ad%25d5%25a1%2F

[4] Pinterest0: #

Copyright © 2017 Վանաձոր. All rights reserved.