ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ի գիտություն դիմորդների

Ներկայացվում է Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանին հատկացված նպատակային ընդունելության տեղերի վերաբերյալ տեղեկատվություն

 

Դասիչը Բուհը, մասնագիտությունը, կրթական ծրագիրը Նպատակային ընդունելության տեղ
Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան 9
052201.00.6 Բնապահպանություն և բնօգտագործում
052201.02.6 Ագրոէկոլոգիա 1
081101.00.6 Ագրոնոմիա
081101.01.6 Ագրոնոմիա, սելեկցիա և գենետիկա 1
081101.02.6 Բույսերի պաշտպանություն 1
081101.03.6 Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա 1
081102.00.6 Անասնաբուծություն
081102.02.6 Գյուղատնտեսական կենդանիների սելեկցիա, գենետիկա և կենսատեխնոլոգիա 1
082101.00.6 Անտառային տնտեսություն
082101.01.6 Անտառային տնտեսություն և բնակավայրերի կանաչապատում 1
084101.00.6 Անասնաբուժություն
084101.01.6 Անասնաբուժություն 2
084101.02.6 Անասնաբուժական-սանիտարական փորձաքննություն 1

 

Այն դիմորդները, ովքեր ցանկություն կունենան հայտ ներկայացնել Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանին հատկացված նպատակային ընդունելության տեղերի համար, առաջարկում ենք սահմանված կարգով դիմել Լոռու մարզպետարան մինչև ս/թ մայիսի 17-ը:

 

Վանաձորի քաղաքապետարան

You May Also Like