ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Վանաձոր համայնքի ավագանու 18.04.2017թվականի թիվ 24-Ն որոշման համաձայն` աղբահանության վճարների սակագին է սահմանվել յուրաքանչյուր բնակչի համար` ամսական 200դրամ:

Յուրաքանչյուր ամսվա համար աղբահանության վճարը պետք է վճարվի կանխիկ կամ անկանխիկ մինչև հաջորդող ամսվա 15-ը ներառյալ:

Վանաձորի համայնքապետարանը տեղեկացնում է, որ համայնքի բնակիչները պարտավոր են ժամանակին կատարել վճարումները. աղբահանության վճարի վճարումը սահմանված ժամկետից ուշացնելու դեպքում ժամկետանց յուրաքանչյուր օրվա համար հաշվարկվում է տույժ` ժամանակին չվճարված աղբահանության վճարի գումարի 0.15%-ի չափով:

You May Also Like

Leave a Reply