Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանը հայտարարում է 2019-2020 ուստարվա ցերեկային ուսուցման ընդունելություն

Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանը հայտարարում է 2019-2020 ուստարվա ցերեկային ուսուցման ընդունելություն 31 մասնագիտությունների գծով: 22 մասնագիտությունների գծով սահմանվել են ընդունելության արտոնյալ պայմաններ: 2019/2020 ուսումնական տարվա առկա ուսուցման մասնագիտություններին, ընդունելության կարգին, քննություններին և վարձավճարների չափերին կարելի է ծանոթանալ այցելելով www.anau.am կայքը:

You May Also Like