- Վանաձոր - http://vanadzor.am -

Կոմունալ տնտեսության, բնակֆոնդի և համատիրությունները համակարգող բաժնի հերթական աշխատանքային խորհրդակցությունը

Posted By Vanadzor On October 2, 2017 @ 09:01 In Լուրեր | No Comments

Հոկտեմբերի 2-ին տեղի ունեցավ Վանաձորի քաղաքապետարանի կոմունալ տնտեսության, բնակֆոնդի և համատիրությունները համակարգող բաժնի հերթական աշխատանքային խորհրդակցությունը, որին մասնակցում էին բաժնի աշխատակիցները և սպասարկող կազմակերպությունների ղեկավարները: Նիստը ղեկավարում էր բաժնի պետ Կարեն Պառավյանը: Խորհրդակցության ընթացքում քննարկվեցին նախորդ շաբաթվա ընթացքում կատարված աշխատանքները, տրվեցին հանձնարարականներ՝ թերությունները վերացնելու, Վանաձորի օրվան պատշաճ կերպով պատրաստվելու նպատակով: Համայնքի տարածքում կատարվող սանիտարական մաքրման  և աղբահանության աշխատանքներն ավելի ինտենսիվ կերպով պետք է իրականացվեն: Տրվեցին նաև շրջիկ աղբատար մեքենաների ժամանակացույցի հետ կապված հանձնարարականներ: Հանձնարարվեց փողոցների ասֆալտապատման աշխատանքների ավարտից հետո անմիջապես իրականացնել  նշագծում: Քննարկվեցին նաև փողոցների լուսավորությանը, լուսաֆորների աշխատանքին , անձրևաջրատար համակարգի դիտահորերի աշխատանքին, կանաչապատմանը վերաբերող հարցեր:


Article printed from Վանաձոր: http://vanadzor.am

URL to article: http://vanadzor.am/%d5%af%d5%b8%d5%b4%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%a1%d5%ac-%d5%bf%d5%b6%d5%bf%d5%a5%d5%bd%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%a2%d5%b6%d5%a1%d5%af%d6%86%d5%b8%d5%b6%d5%a4%d5%ab-%d6%87-%d5%b0%d5%a1%d5%b4-2/

URLs in this post:

[1] Facebook0: https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fvanadzor.am%2F%25d5%25af%25d5%25b8%25d5%25b4%25d5%25b8%25d6%2582%25d5%25b6%25d5%25a1%25d5%25ac-%25d5%25bf%25d5%25b6%25d5%25bf%25d5%25a5%25d5%25bd%25d5%25b8%25d6%2582%25d5%25a9%25d5%25b5%25d5%25a1%25d5%25b6-%25d5%25a2%25d5%25b6%25d5%25a1%25d5%25af%25d6%2586%25d5%25b8%25d5%25b6%25d5%25a4%25d5%25ab-%25d6%2587-%25d5%25b0%25d5%25a1%25d5%25b4-2%2F&t=%D4%BF%D5%B8%D5%B4%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%A1%D5%AC+%D5%BF%D5%B6%D5%BF%D5%A5%D5%BD%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6%2C+%D5%A2%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D6%86%D5%B8%D5%B6%D5%A4%D5%AB+%D6%87+%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%BF%D5%AB%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%A8+%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D6%80%D5%A3%D5%B8%D5%B2+%D5%A2%D5%A1%D5%AA%D5%B6%D5%AB+%D5%B0%D5%A5%D6%80%D5%A9%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6+%D5%A1%D5%B7%D5%AD%D5%A1%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D6%84%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6+%D5%AD%D5%B8%D6%80%D5%B0%D6%80%D5%A4%D5%A1%D5%AF%D6%81%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%A8

[2] Twitter: https://twitter.com/intent/tweet?text=%D4%BF%D5%B8%D5%B4%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%A1%D5%AC+%D5%BF%D5%B6%D5%BF%D5%A5%D5%BD%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6%2C+%D5%A2%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D6%86%D5%B8%D5%B6%D5%A4%D5%AB+%D6%87+%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%BF%D5%AB%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%A8+%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D6%80%D5%A3%D5%B8%D5%B2+%D5%A2%D5%A1%D5%AA%D5%B6%D5%AB+%D5%B0%D5%A5%D6%80%D5%A9%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6+%D5%A1%D5%B7%D5%AD%D5%A1%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D6%84%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6+%D5%AD%D5%B8%D6%80%D5%B0%D6%80%D5%A4%D5%A1%D5%AF%D6%81%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%A8&url=http%3A%2F%2Fvanadzor.am%2F%25d5%25af%25d5%25b8%25d5%25b4%25d5%25b8%25d6%2582%25d5%25b6%25d5%25a1%25d5%25ac-%25d5%25bf%25d5%25b6%25d5%25bf%25d5%25a5%25d5%25bd%25d5%25b8%25d6%2582%25d5%25a9%25d5%25b5%25d5%25a1%25d5%25b6-%25d5%25a2%25d5%25b6%25d5%25a1%25d5%25af%25d6%2586%25d5%25b8%25d5%25b6%25d5%25a4%25d5%25ab-%25d6%2587-%25d5%25b0%25d5%25a1%25d5%25b4-2%2F

[3] Google+0: https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fvanadzor.am%2F%25d5%25af%25d5%25b8%25d5%25b4%25d5%25b8%25d6%2582%25d5%25b6%25d5%25a1%25d5%25ac-%25d5%25bf%25d5%25b6%25d5%25bf%25d5%25a5%25d5%25bd%25d5%25b8%25d6%2582%25d5%25a9%25d5%25b5%25d5%25a1%25d5%25b6-%25d5%25a2%25d5%25b6%25d5%25a1%25d5%25af%25d6%2586%25d5%25b8%25d5%25b6%25d5%25a4%25d5%25ab-%25d6%2587-%25d5%25b0%25d5%25a1%25d5%25b4-2%2F

[4] Pinterest0: #

Copyright © 2017 Վանաձոր. All rights reserved.