- Վանաձոր - http://vanadzor.am -

Լոռու մարզպետ Ա. Նալբանդյանի շնորհավորական ուղերձը տեղական ինքնակառավարման մարմինների կազմավորման 21-րդ ամյակի առթիվ

Posted By Vanadzor On November 9, 2017 @ 17:50 In Լուրեր | No Comments


Article printed from Վանաձոր: http://vanadzor.am

URL to article: http://vanadzor.am/%d5%ac%d5%b8%d5%bc%d5%b8%d6%82-%d5%b4%d5%a1%d6%80%d5%a6%d5%ba%d5%a5%d5%bf-%d5%a1-%d5%b6%d5%a1%d5%ac%d5%a2%d5%a1%d5%b6%d5%a4%d5%b5%d5%a1%d5%b6%d5%ab-%d5%b7%d5%b6%d5%b8%d6%80%d5%b0%d5%a1%d5%be%d5%b8/

URLs in this post:

[1] Facebook0: https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fvanadzor.am%2F%25d5%25ac%25d5%25b8%25d5%25bc%25d5%25b8%25d6%2582-%25d5%25b4%25d5%25a1%25d6%2580%25d5%25a6%25d5%25ba%25d5%25a5%25d5%25bf-%25d5%25a1-%25d5%25b6%25d5%25a1%25d5%25ac%25d5%25a2%25d5%25a1%25d5%25b6%25d5%25a4%25d5%25b5%25d5%25a1%25d5%25b6%25d5%25ab-%25d5%25b7%25d5%25b6%25d5%25b8%25d6%2580%25d5%25b0%25d5%25a1%25d5%25be%25d5%25b8%2F&t=%D4%BC%D5%B8%D5%BC%D5%B8%D6%82+%D5%B4%D5%A1%D6%80%D5%A6%D5%BA%D5%A5%D5%BF+%D4%B1.+%D5%86%D5%A1%D5%AC%D5%A2%D5%A1%D5%B6%D5%A4%D5%B5%D5%A1%D5%B6%D5%AB+%D5%B7%D5%B6%D5%B8%D6%80%D5%B0%D5%A1%D5%BE%D5%B8%D6%80%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6+%D5%B8%D6%82%D5%B2%D5%A5%D6%80%D5%B1%D5%A8+%D5%BF%D5%A5%D5%B2%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6+%D5%AB%D5%B6%D6%84%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%BC%D5%A1%D5%BE%D5%A1%D6%80%D5%B4%D5%A1%D5%B6+%D5%B4%D5%A1%D6%80%D5%B4%D5%AB%D5%B6%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB+%D5%AF%D5%A1%D5%A6%D5%B4%D5%A1%D5%BE%D5%B8%D6%80%D5%B4%D5%A1%D5%B6+21-%D6%80%D5%A4++%D5%A1%D5%B4%D5%B5%D5%A1%D5%AF%D5%AB+%D5%A1%D5%BC%D5%A9%D5%AB%D5%BE

[2] Twitter: https://twitter.com/intent/tweet?text=%D4%BC%D5%B8%D5%BC%D5%B8%D6%82+%D5%B4%D5%A1%D6%80%D5%A6%D5%BA%D5%A5%D5%BF+%D4%B1.+%D5%86%D5%A1%D5%AC%D5%A2%D5%A1%D5%B6%D5%A4%D5%B5%D5%A1%D5%B6%D5%AB+%D5%B7%D5%B6%D5%B8%D6%80%D5%B0%D5%A1%D5%BE%D5%B8%D6%80%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6+%D5%B8%D6%82%D5%B2%D5%A5%D6%80%D5%B1%D5%A8+%D5%BF%D5%A5%D5%B2%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6+%D5%AB%D5%B6%D6%84%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%BC%D5%A1%D5%BE%D5%A1%D6%80%D5%B4%D5%A1%D5%B6+%D5%B4%D5%A1%D6%80%D5%B4%D5%AB%D5%B6%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB+%D5%AF%D5%A1%D5%A6%D5%B4%D5%A1%D5%BE%D5%B8%D6%80%D5%B4%D5%A1%D5%B6+21-%D6%80%D5%A4++%D5%A1%D5%B4%D5%B5%D5%A1%D5%AF%D5%AB+%D5%A1%D5%BC%D5%A9%D5%AB%D5%BE&url=http%3A%2F%2Fvanadzor.am%2F%25d5%25ac%25d5%25b8%25d5%25bc%25d5%25b8%25d6%2582-%25d5%25b4%25d5%25a1%25d6%2580%25d5%25a6%25d5%25ba%25d5%25a5%25d5%25bf-%25d5%25a1-%25d5%25b6%25d5%25a1%25d5%25ac%25d5%25a2%25d5%25a1%25d5%25b6%25d5%25a4%25d5%25b5%25d5%25a1%25d5%25b6%25d5%25ab-%25d5%25b7%25d5%25b6%25d5%25b8%25d6%2580%25d5%25b0%25d5%25a1%25d5%25be%25d5%25b8%2F

[3] Google+0: https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fvanadzor.am%2F%25d5%25ac%25d5%25b8%25d5%25bc%25d5%25b8%25d6%2582-%25d5%25b4%25d5%25a1%25d6%2580%25d5%25a6%25d5%25ba%25d5%25a5%25d5%25bf-%25d5%25a1-%25d5%25b6%25d5%25a1%25d5%25ac%25d5%25a2%25d5%25a1%25d5%25b6%25d5%25a4%25d5%25b5%25d5%25a1%25d5%25b6%25d5%25ab-%25d5%25b7%25d5%25b6%25d5%25b8%25d6%2580%25d5%25b0%25d5%25a1%25d5%25be%25d5%25b8%2F

[4] Pinterest0: #

Copyright © 2017 Վանաձոր. All rights reserved.